Centrálny register zmlúv

Katolícka univerzita v Ružomberku

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. September 2021
Zmluva o dielo
ZML 278/2021 RE
22 297,20 € Bleskozvody - elektromont s. r. o. Katolícka univerzita v Ružomberku
24. Marec 2015
Rámcová (kúpna) zmluva
ZML 67/2015 RE
22 200,00 € COOP LC SEVER, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
27. Marec 2015
Rámcová (kúpna) zmluva
ZML 68/2015 RE
22 200,00 € CBA VEREX, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
14. Máj 2014
Zmluva o vytvorení diela
ZML 80/2014 RE
22 080,00 € Ing. arch. Stanislav Šutvaj, autorizovaný architekt Katolícka univerzita v Ružomberku
12. Júl 2022
Consortium Agreement-Spoločný magisterky program v sociálnej práci s deťmi a mládežou v rámci projektu "Príprava a realizácia projekt č. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-054 Erasmus
ZML 320/2022 RE
22 000,00 € Univerzita Mykolas Romeris Katolícka univerzita v Ružomberku
12. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. ZML 140/2022
ZML 140/2022 RE
21 724,87 € Kärcher Slovakia, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
3. Október 2022
Zmluva o ubytovaní študentov katolíckej univerzity
ZML 586/2022 RE
Doplnená
21 290,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Študenti Katolíckej univerzity V Ružomberku podľa priloženého zoznamu
12. Máj 2023
Rámcová kúpna zmluva ZML č. 367/2023 RE
ZML 00367/2023 RE
21 019,70 € MILK-AGRO spol. s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
5. Jún 2024
Rámcová (kúpna) zmluva
ZML 00348/2024 RE
20 545,10 € Lamitec, spol. s r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
18. Jún 2020
Zmluva o poskytovaní stravovania
ZML 376/2020 RE
20 469,79 € Hotel Arkáda , s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
25. Október 2013
Kúpna zmluva
ZML 187/2013 RE
20 083,20 € Vicáň, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
30. Jún 2016
Memorandum o spolupráci
ZML 182/2016 RE
20 000,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Nadácia SALVE
16. December 2016
Dohoda o urovnaní uzatvorená v zmysle § 585 Zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení v nižšie uvedený deň
ZML 482/2016 RE
20 000,00 € Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
6. Marec 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie č. CEZ 20200072
ZML 254/2020 RE
Doplnená
20 000,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Mesto Ružomberok
20. Júl 2021
Zmluva o dielo -Stavebná údržba-Maliarske a natieračské práce v interiéry budovy Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku
ZML 237/2021 RE
19 971,24 € STAVPOČ s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
18. Jún 2020
Zmluva o poskytovaní stravovania
ZML 374/2020 RE
19 817,60 € Ing. Ferdinand Lesňák, CSc. - SLÁVIA Katolícka univerzita v Ružomberku
27. Február 2020
Mandátna zmluva
ZML 242/2020 RE
19 234,80 € Albín Ivák- ELMONT Katolícka univerzita v Ružomberku
20. August 2012
Zmluva o dielo
ZML 97/2012 RE
19 061,00 € Smitka Ján - AKTIMS Katolícka univerzita v Ružomberku
16. November 2017
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
ZML 655/2017 RE
Doplnená
26 641,60 € Katolícka univerzita v Ružomberku Súkromná materská škola
1. December 2020
Erasmus+program strategické partnerstvá /KEY ACTION 2/č. d. 2020-1-SK01-KA203-078306, zmluva medzi koordinátorom a partnerom
ZML 696/2020 RE
18 755,00 € Bierdriba Eurofortis, Katolícka univerzita v Ružomberku