Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. November 2015
Zmluva o dielo č. 9701/0038/2015
9701/0038/15
Doplnená
627 982,68 € CHRANENEPRACOVISKO.eu, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. September 2020
Zmluva o partnerstve číslo zmluvy: 056/2020/OPII/VA/PZ
0600/0084/20
Doplnená
616 760,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
22. Január 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy 011/2019/1.1.3/OPVaI/DP
0301/0237/19
616 722,19 € Výskumná agentúra Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. November 2017
Rámcová dohoda na ,,Mobilné telekomunikačné služby"
9099/0024/17
Doplnená
606 064,90 € O2 Slovakia, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. 9001/0018/23
9001/0018/23_ACCORD
Doplnená
682 064,76 € EU-GROUP a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. August 2011
Rámcová dohoda č. VS 05/2011/C6-notebooky časť 6
č.05/2011/C6
600 000,00 € Tecton, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. August 2011
Rámcová dohoda č. VS 05/2011/C2-komponenty na PC časť 2
č.05/2011/C2
600 000,00 € Tecton, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Február 2018
Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 9099/0002/18
9099/0002/18
600 000,00 € Trend Hygiena, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Február 2018
Rámcová dohoda č. 9099/0003/18
9099/0003/18
Doplnená
600 000,00 € ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Február 2021
Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 9099/0001/21
9099/0001/21
Doplnená
600 000,00 € Trend Hygiena, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. Február 2022
Rámcová dohoda č. 9099/0002/22
9099/0002/22
600 000,00 € ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Marec 2024
Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 9099/0001/24
9099/0001/24
600 000,00 € Trend hygiena, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Október 2012
Kúpna zmluva s č.24/26220120045/2012-stroj LASERTEC 80 Schape s príslušenstvom
24/26220120045/2012
591 380,00 € DMG MORI SEIKI Czech s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Marec 2022
Kúpna zmluva, MTF STU č. 40/2022
0600/0028/22
Doplnená
579 958,80 € RMI, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. September 2023
Kúpna zmluva č. 9001/0056/23
9001/0056/23_ACCORD
576 281,27 € Hosu, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Jún 2018
Zmluva o dielo č. 0101/0020/18
0101/0020/18
Doplnená
570 871,03 € HBH, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Apríl 2021
Kúpna zmluva č. 9001/0002/21
9001/0002/21_ACCORD
Doplnená
567 600,00 € KVANT spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. September 2022
Kúpna zmluva č. 9001/0064/22
9001/0064/22
Doplnená
562 800,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Máj 2017
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 9099/0023/17
9099/0023/17
Doplnená
561 600,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Október 2014
Zmluva o dielo č. 0102/0079/14 - "Obnova Učebno-výcvikového zariadenia Kočovce STU".
0102/0079/14
Doplnená
551 921,84 € I V R O, spol. s r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave