Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2015
Zmluva o dodávke špecializovaného softvéru a poskytnutí užívateľských práv k softvéru č. MTF 78/2015
0601/0010/15
743 000,00 € TEMPEST, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Január 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy 015/2019/1.1.3/OPVaI/DP
0600/0187/19
742 963,27 € Výskumná agentúra Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. August 2014
Kúpna zmluva č. MTF 92/2014 - " Dodávka informačno-komunikačnej technológie (IKT)".
0601/0011/14
Doplnená
735 000,00 € Tempest, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. December 2023
Zmluva o dielo č. 9701/0029/2023
9701/0029/2023
715 448,38 € STAFIN PLUS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Marec 2011
KZ č.13012011
KZ č.13012011
Doplnená
714 340,88 € SOLLER, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. September 2021
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+ ČÍSLO ZMLUVY- 2021-1-SK01-KA131-HED-000010381
9013/0148/21
Doplnená
711 327,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Marec 2013
Nákup softwaru a súvisiacich zariadení, vybavenia, strojon, prístrojov a laboratórií
0201/0033/12
704 412,00 € B E K O Engineering, spol. s r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Júl 2016
Rámcová dohoda - 2. časť: PC, monitory a komponenty
9099/0003/16
682 599,20 € AGEM COMPUTERS, spol. s r. o.; Tecton, A.S.; Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. September 2022
Kúpna zmluva č. 9001/0060/22
9001/0060/22
Doplnená
679 194,00 € GeneTiCA s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Február 2023
Zmluva o dielo č. 0301/0024/23
0301/0024/23
Doplnená
670 782,00 € Goldmann Systems, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Apríl 2013
Zmluva o spolupráci č. 530577-TEMPUS-12012-1-RS-TEMPUS-JPCR
9012/0022/13
669 164,75 € University of Niš Republic of Serbia Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. Marec 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.83/2010
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.83/2010
Doplnená
659 976,10 € Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Júl 2016
Rámcová dohoda - 3. časť: Notebooky, tablety a 2in1
9099/0004/16
658 620,00 € Tecton, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. September 2015
Kúpna zmluva č. 01/26220220198/2015
0201/0025/15
654 000,00 € ŠKODA JS, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. Október 2021
Zmluva o dielo č. 9001/0041/21
9001/0041/21_ACCORD
Doplnená
650 947,34 € EURO-ŠTUKONZ a.s.; EUBIRAC a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. December 2021
Kúpna zmluva č. 9001/0058/21
9001/0058/21_ACCORD
649 920,00 € FEI EUROPE B.V. Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. Apríl 2015
Kúpna zmluva č. 16/26240220084/2015 - "Specializované zariadenie pre Fakultu chemickej a potravinárskej technológie".
9001/0023/15
648 696,00 € Hermes LabSystems, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Október 2015
Kúpna zmluva č. 70/26240220084/2015
9001/0082/15
Doplnená
645 000,00 € KVANT spol s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. December 2022
Kúpna zmluva, MTF STU č. 200/2022
0600/0155/22
Doplnená
642 948,00 € AUTOCONT s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. September 2022
Kúpna zmluva, MTF STU č. 150/2022
0600/0114/22
Doplnená
641 030,40 € AUTOCONT s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave