Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. August 2016
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERAZMUS+ č. 2016-1-SK01-KA103-022169
9013/0002/16
Doplnená
891 752,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. August 2022
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+ ČÍSLO ZMLUVY - 2022-1-SK01-KA171-HED-000077735
9013/0236/22
Doplnená
872 069,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. December 2019
Zmluva o dodávke plynu č. 9099/0008/19
9099/0008/19
869 266,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Júl 2018
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+1 ČÍSLO ZMLUVY - 2018-1-SK01-KA103-045954
9013/0156/18
Doplnená
866 922,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Apríl 2015
Zmluva o dielo č. 1/26240120037/2015 - " Dodávka zariadení pre potreby výskumu - Dynamická vedecko-výskumná platforma-technologické vybavenie : IKT technológie, komponenty ..... " v rámci projektu ITMS 26240120037.
0301/0023/15
859 536,00 € Asseco Central Europe, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. August 2017
Zmluva o partnerstve číslo zmluvy: 005/2017/1.2.1/OPVaI/DP/PZ
0201/0055/17
848 210,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave KINEX BEARINGS, a.s.
12. Apríl 2023
Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela č. 0301/0054/23
0301/0054/23
843 240,00 € Vision IT Solutions, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Február 2023
Zmluva o dielo č. 0301/0025/23
0301/0025/23
Doplnená
827 982,00 € Goldmann Systems, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. August 2019
Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 9099/0005/19
9099/0005/19
Doplnená
804 000,00 € Lamitec, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. August 2017
Zmluva o partnerstve číslo zmluvy: 034/2017/1.2.1/OPVaI/DP/PZ
0201/0045/17
802 078,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave CRYSTALEX, s.r.o.
3. August 2015
Zmluva o dielo č. MTF 162/2015 - uskutočnenie stavebných prác "Komplexná modernizácia III CAMPUS MTF STU".
0601/0018/15
Doplnená
796 282,05 € CS, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Júl 2015
Zmluva o poskytnurí grantu na Projekt v rámci programu ERAZMUS+ č. 2015-1-SK01-KA103-008569
9012/0008/15
785 869,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Marec 2022
Kúpna zmluva, MTF STU č. 39/2022
0600/0027/22
Doplnená
866 940,00 € KVANT spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. August 2013
Kúpna zmluva č. 9010/0025/13/26210120008/2013 - rastrovací elektrónový mikroskop
9010/0025/13
776 280,00 € JEOL (EUROPE) SAS - organizační složka Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. Október 2014
Rámcová dohoda o poskytnutí poistných služieb k poistnej zmluve číslo 8-863-003220
9001/0067/14
Doplnená
760 000,00 € QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Február 2022
Zmluva o Dielo č. 9701/0001/2022
9701/0001/2022
Doplnená
786 323,84 € STAFIN PLUS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. August 2019
Zmluva o Dielo č. 9701/0011/2019
9701/0011/2019
Doplnená
779 429,18 € STAFIN PLUS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Apríl 2023
Zmluva o združení prostriedkov č. 0180/2023
0201/0009/23
750 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
29. September 2022
Kúpna zmluva, MTF STU č. 149/2022
0600/0113/22
Doplnená
749 724,00 € CellQoS, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Júl 2023
Zmluva o partnerskej spolupráci v rámci projektu mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, č. 9001/0052/23
9001/0052/23
746 967,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenské centrum digitálnych inovácií