Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2014
Rámcová dohoda č. 9099/0006/14 o dodaní tovaru "Kancelársky papier a kancelárske potreby".
9099/0006/14
Doplnená
1 200 000,00 € Buroprofi Kanex Slovakia, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Júl 2022
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-37
0600/0083/22
1 170 654,45 € Fond na podporu športu Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Február 2013
Zmluva o komplexných upratovacích službách na FEI STU
0301/0001/13
1 150 087,59 € PRIMA INVEST, spol.s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Január 2020
Zmluva o združení prostriedkov č. 1224/2019
0201/0067/19
Doplnená
2 550 000,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. December 2020
Kúpna zmluva č. 9001/0086/20
9001/0086/20_ACCORD
Doplnená
1 144 000,00 € Hermes LabSystems, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Október 2013
Zmluva o službách č. MTF 83/2013 - vzdelávanie a tréning ON-SITE vedeckého a technického personálu pre pracovisko Materiálového výskumu UVP_CAMBO
0600/0072/13
Doplnená
1 135 200,00 € TUV SUD Industrie Service GmbH Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Máj 2013
Dohoda o spolupráci - EUROSTARS Projekt 6D Simulátor
0201/0022/13
1 066 261,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave OCHI - INŽENÝRING, spol. s r. o.
4. Február 2014
Zmluva o dielo č. 92/26240220084/2013 - "Obnova laboratórií SvF".
9001/0008/14
Doplnená
1 063 000,00 € I V R O, spol. s r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. August 2022
Kúpna zmluva č. 9001/0050/22
9001/0050/22_ACCORD
Doplnená
1 047 721,20 € MERCI, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Október 2015
Zmluva o dielo č. 77/26240220084/2015 „Revitalizácia objektov FEI STU – odstránenie nepredvídateľnej situácie havarijného stavu odvodnenia striech a terás“
9001/0083/15
1 042 800,00 € STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Marec 2020
Zmluva o dielo č. 9001/0006/20
9001/0006/20_ACCORD
Doplnená
1 025 783,49 € EUBIRAC a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Marec 2016
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
0600/0031/16
1 011 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave TIDLY SLOVAKIA, a.s.
4. Február 2021
Grantová zmluva č. 621458_EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-KA
0600/0003/21
978 890,00 € European Commission - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. August 2017
Zmluva o partnerstve číslo zmluvy: 018/2017/1.2.1/OPVaI/DP/PZ
0201/0046/17
Doplnená
973 293,50 € Slovenská technická univerzita v Bratislave VUJE, a.s.
17. Október 2017
Rámcová dohoda č. NET2017103-Z
9099/0025/17
967 475,25 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. September 2014
Zmluva č. 2014-1-SK01-KA103-000373 - o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu Erasmus+
9013/0001/14
Doplnená
1 166 775,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - NA programu Erasmus+ ... Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Máj 2017
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ číslo zmluvy - 2017-1-SK01-KA103-035043
9013/0042/17
Doplnená
943 398,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Marec 2022
Kúpna zmluva, MTF STU č. 41/2022
0600/0030/22
Doplnená
936 423,34 € Měřicí technika Morava, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Marec 2011
Zmluva o partnerstve č.9/2011
Zmluva o partnerstve č.9/2011
933 820,00 € Gratex Internacional, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. Október 2013
Rámcová dohoda č. 9099/0003/13 - " Výpočtová technika "
9099/0003/13
924 000,00 € WINCOR NIXDORF, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave