Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2024
Zmluva o dielo č. 9701/0014/2024
9701/0014/2024
1 609 771,27 € EURO-ŠTUKONZ a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Apríl 2012
Rámcová dohoda č.12K000014/2012 o zabezpečení poskytovania stravovania formou stravovacích poukážok
12K000014/2012
1 588 134,40 € DOXX-Stravné lístky, spol.s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Február 2023
Zmluva o Dielo č. 9701/0002/2023
9701/0002/2023
Doplnená
1 726 852,68 € EURO-ŠTUKONZ a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Január 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy 014/2019/1.1.3/OPVaI/DP
0600/0186/19
1 568 500,92 € Výskumná agentúra Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Jún 2020
Zmluva o Dielo č. 9701/0004/20
9701/0004/20
Doplnená
1 717 636,56 € FORT STAV, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Júl 2024
Zmluva o dielo č. 9701/0022/2024
9701/0022/2024
1 520 903,39 € EURO-ŠTUKONZ a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Február 2021
Zmluva o partnerstve číslo zmluvy: 059/2020/OPII/VA/PZ
0301/0210/20
1 520 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Asseco Central Europe, a.s.
12. Júl 2017
Zmluva o komplexných upratovacích službách na FEI STU č. 0301/0066/17
0301/0066/17
Doplnená
1 454 959,42 € PRIMA INVEST, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. September 2015
Zmluva č. 1 k Zmluve o dielo č. 27/2013
9010/0012/15
1 451 965,20 € STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.po. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Júl 2015
Zmluva o dielo č. 30/2015
0701/0030/15
1 449 960,00 € Skupina dodávateľov HITECO, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Máj 2011
Zmluva o dielo č.17/26240220028/2011
č.17/26240220028/2011
Doplnená
1 439 612,40 € Schrack Technik s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. Január 2022
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
0301/0003/22
1 408 132,61 € PRIMA INVEST, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Január 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy 013/2019/1.1.3/OPVaI/DP
0600/0185/19
1 393 938,42 € Výskumná agentúra Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. September 2018
Rámcová dohoda č. 9099/0014/18
9099/0014/18
1 380 000,00 € SATUR TRAVEL a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Júl 2011
Zmluva o Dielo č.26250120045/2011-výstavba Učebno výcvikového zariadenia Stavebnej fakulty STU v Kočovciach
č.26250120045/2011
Doplnená
1 534 478,86 € HANT BA a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. August 2013
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - zabezpečenie leteniek, cestovných lístkov a s tým súvisiacich služieb
9099/0002/13
Doplnená
1 499 520,00 € SATUR TRAVEL, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Marec 2022
Kúpna zmluva, MTF STU č. 38/2022
0600/0026/22
Doplnená
1 414 080,00 € KVANT spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Október 2013
Zmluva o dielo č. 17/26220220138/2013 - " Prístroje"
9001/0069/13
Doplnená
1 325 409,27 € VUNAR, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Október 2013
Zmluva o dielo č. 16/26220220140/2013 - "Prístroje"
9001/0070/13
Doplnená
1 255 409,23 € VUNAR, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Jún 2022
Zmluva o partnerstve č. 0301/0109/22
0301/0109/22
1 248 500,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave