Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2015
Zmluva o dielo č. MTF 79/2015 - "Komplexná modernizácia - CAMPUS Bottova ulica - MTF STU v Trnave".
0601/0009/15
2 378 125,00 € IN VEST, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Február 2023
Rámcová dohoda č. 0301/0020/23
0301/0020/23
2 309 250,00 € KVANT spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. December 2019
Rámcová dohoda o zabezpečení stravovania zamestnancov formou stravných poukážok č. 9099/0007/19
9099/0007/19
2 290 123,20 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. September 2013
Zmluva o dielo
9701/0006/13
Doplnená
2 263 857,37 € DÚHA, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Júl 2017
Zmluva o partnerstve, číslo zmluvy: 059/2017/1.2.1/OPVaI/DP/PZ
0600/0045/17
2 257 283,18 € ALFA SLOVAKIA, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. August 2017
Zmluva o partnerstve č. 0701/0028/17
0701/0028/17
2 124 591,50 € DITEC, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
24. Marec 2023
Rámcová dohoda č. 0301/0039/23
0301/0039/23
2 063 544,00 € KVANT spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. December 2018
Zmluva o dielo č. 9701/0059/2018
9701/0059/18
Doplnená
2 293 979,01 € AVA-stav, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Október 2022
Zmluva o partnerstve č. 120/2022/OPII/VA/PZ
0301/0194/22
1 969 679,32 € Medirex, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+ ČÍSLO ZMLUVY- 2022-1-SK01-KA131-HED-000056772
9013/0200/22
Doplnená
1 881 051,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Apríl 2024
Dohoda o grante pre program ERASMUS+ Projekt č. 2023-1-SK01-KA131-HED-000112419
9013/0294/23
Doplnená
1 841 873,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
16. November 2022
Zmluva o partnerstve č. 119/2022/OPII/VA
0301/0225/22
1 821 861,58 € VUJE, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. December 2014
Zmluva o dielo - "Výmena okien a otvorových výplní na budove Fakulty architektúry STU v Bratislave".
0501/0005/14
1 787 240,20 € RB Production Trnava, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Marec 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh Vykonávateľa Sprostredkovateľom č. 0201/2022
9001/0009/23
1 755 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
30. December 2013
Kúpna zmluva č. MTF 120/2013 - "Naprašovacie systémy DC/MS A RF/MS; ... "
0601/0011/2013
1 700 000,00 € DTF Technology GmbH Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Máj 2014
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. j. 1910/2007-981 - "Služby na údržbe prevádzky softwaru AIS".
9014/0012/14
Doplnená
13 887 309,20 € IS4U, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 9001/0041/23
9001/0041/23_ACCORD
Doplnená
1 667 415,56 € MERCI, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Február 2023
Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela č. 0301/0019/23
0301/0019/23
1 637 880,00 € Asseco Central Europe, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. Január 2024
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom č. 0094/2023
9001/0002/24
1 629 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
16. Marec 2015
Zmluva o dielo č. 13/26240220084/2015 - " Dátové centrum s konektivitou s prepojením na systém pre vývoj mobilných a fixných komunikačných technológií pre Regionálne centrum eSMART UVP STU -Mlynská Dolina".
9001/0018/15
Doplnená
1 622 000,00 € Datalan, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave