Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2014
Koncesná zmluva o prevádzke stravovacej jednotky č. FEI STU 0301/0001/2014
0301/0001/14
4 500 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Delikanti, s. r. o.
21. Apríl 2020
Zmluva o dielo č. 9001/0011/20
9001/0011/20_ACCORD
Doplnená
4 588 156,02 € INGSTEEL, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
28. Január 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy 005/2019/OPII/VA
0600/0188/19
4 041 298,10 € Výskumná agentúra Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Apríl 2015
Kúpna zmluva č. MTF 73/2015 - "26220220179/2014 - Dodávka technológií pre vedecké pracovisko automatizácie a informatizácie výrobných procesov a systémov s laboratóriami".
0601/0012/15
Doplnená
3 811 000,00 € TEMPEST, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
31. Marec 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam č. 9012/0004/22
9012/0004/22
3 589 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave B.D.B. GROUP, s.r.o.
17. December 2018
Zmluva o dielo č. 9701/0060/2018
9701/0060/2018
Doplnená
4 032 629,98 € AVA-stav, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Október 2022
Zmluva o dielo č. 9001/0074/22
9001/0074/22_ACCORD
Doplnená
3 600 625,85 € Metrostav Slovakia a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, MTF STU č. 53/2021
0600/0044/21
Doplnená
3 301 882,12 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Apríl 2015
Kúpna zmluva č. MTF 68/2015 - "Dodávka a inštalácia komplexných pracovísk zvárania ...".
0601/0011/15
Doplnená
3 109 200,00 € PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. November 2015
Kúpna zmluva č. 9001/0100/15
9001/0100/15
3 036 759,77 € ProScience Tech s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. Marec 2014
Zmluva o dielo č. 10/26240220084/2014 - " Cloud computing riešenie pre Regionálne centrum a SMART UVP STU - Mlynská dolina ".
9001/0017/14
2 986 500,00 € DATALAN, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Júl 2011
Kúpna zmluva č.38/26250120045/2011-II.etapa komplexnej modernizácie vzdelávacej hmotnej a informačno-komunikačnej infraštruktúry pracovísk STU
Kúpna zmluva č.38
Doplnená
2 962 426,76 € TEMPEST a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Jún 2017
Zmluva o dielo č. 9701/0011/2017
9701/0011/17
Doplnená
2 879 560,19 € HESTON s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU)
13. Jún 2014
Zmluva o dielo č. 9701/0009/14 - "Komplexná oprava izieb a sociálnych zariadení časti A ŠD Mladosť, Bratislava".
9701/0009/14
Doplnená
2 716 624,33 € DÚHA, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Marec 2023
Rámcová dohoda č. 0301/0026/23
0301/0026/23
2 697 360,00 € Top Soft BSB s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Júl 2022
Zmluva o dielo, MTF STU č. 105/2022
0600/0079/22
Doplnená
2 729 367,60 € HBH a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Október 2022
Rámcová zmluva o dielo č. 0301/0192/22
0301/0192/22
Doplnená
2 842 002,00 € NTT Slovakia s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Január 2015
Kúpna zmluva č. MTF 4/2015 - "Dodávka a inštalácia technologických zariadení - tretia, štvrtá a piata časť dodávky".
0601/0004/15
2 501 160,00 € Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. August 2011
Rámcová dohoda č. VS 05/2011/C1-počítačové zostavy časť 1
č.05/2011/C1
2 400 000,00 € Tecton, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Február 2014
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.SC2014/0005/STU; č. odberateľa:9099/0001/14
9099/0001/14
Doplnená
2 400 000,00 € MET Slovakia, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave