Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2011
Zmluva o ubytovaní študenta STU č.9707/0014/11
č.9707/0014/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Mladosť STU
5. December 2011
Zmluva o ubytovaní študenta STU Mýtna
č.9705/0006/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Mýtna STU
7. December 2011
Zmluva o ubytovaní študenta ŠD a J M.Uhra Trnava
č.0603/0019/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD a J M.Uhra Trnava
7. December 2011
Zmluva o ubytovaní študenta STU
č.9702/0014/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD a J Mladá Garda STU Bratislava
8. December 2011
Licenčná zmluva č.42/2011-dielo: Základy ekológie a environmentalistiky
č.LZ 9009/0042/11
0,00 € Doc.Ing.J.Prousek, CSc., Prof.Ing.G.Čík, CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. December 2011
Licenčná zmluva č.43/2011-dielo: Elektrické meranie-Návody na laboratórne cvičenia
č.LZ 9009/0043/11
0,00 € Ing.M.Bittera, PhD., Ing.M.Kamenský, PhD., Ing.E.Králiková Slovenská technická univerzita v Bratislave Nakladaľstvo
8. December 2011
Licenčná zmluva č.44/2011-dielo: English in mechanical engineering
č.LZ 9009/0044/11
0,00 € PhDr.A.Kucharíková, PhD., Malcolm Jones, BA., PGCE, PhDr.J.Galata, CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave-Nakladateľstvo
8. December 2011
Licenčná zmluva č.45/2011- Matematika II.- Zbierka úloh
č.LZ 9009/0045/11
0,00 € RNDr.M.Jasem, CSc., Prof.RNDr.A.Kolesárová, CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave-Nakladateľstvo
8. December 2011
Licenčná zmluva č.46/2011-dielo: Elektrické stanice
č.LZ 9009/0046/11
0,00 € Prof.Ing.F.Janíček,PhD., Ing.A.Arnold, Ing.J.Šedivý, Ing.I.Šulc, Bc.A.Cerman, Bc.P.Petrek Slovenská technická univerzita v Bratislave-Nakladateľstvo
8. December 2011
Licenčná zmluva č.9009/0047/11-dielo: Mechanika hornín
č.LZ 9009/0047/11
0,00 € Ing.J.Chabroňová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave-Nakladateľstvo
8. December 2011
Licenčná zmluva č.9009/0048/11-dielo: Zvuková technika
č.LZ 9009/0048/11
0,00 € Ing.A.Přibilová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave-Nakladateľstvo
8. December 2011
Licenčná zmluva č.9009/0049/11- dielo: Testovanie, diagnostika a verifikácia digitálnych systémov
č.LZ 9009/0049/11
0,00 € Doc.RNDr.E.Gramatová, CSc., Ing.K.Jelemenská, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave-Nakladateľstvo
8. December 2011
Licenčná zmluva č. 9009/0051/11- dielo: Plávanie vo vede a v praxi
č.LZ 9009/0051/11
0,00 € Doc.PaedDr.M.Merica, PhD., Mgr.R.Hlavatý, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave-Nakladateľstvo
8. December 2011
Dohoda o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií č.2011/1
č.2011/1
0,00 € ACCURATIO, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. December 2011
Zmluva o ubytovaní študenta ŠD a J STU č.9708/0007/11
č.9708/0007/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD a J STU Dobrovičova
19. December 2011
Zmluva o ubytovaní študentov ŠD Mladosť STU Bratislava
č.9707/0016/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Mladosť STU Bratislava
21. December 2011
Zmluva o ubytovaní študenta STU ŠD JH
9704/0015/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD JH STU
21. December 2011
Zmluva o ubytovaní študenta STU č.9704/0016/11
9704/0016/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD NB STU
5. Január 2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU č.9707/0017/11-ŠD Mladosť
9707/0017/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Mladosť STU v Bratislave
5. Január 2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU ŠD Mladá Garda č.9702/0015/11
9702/0015/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Mladá Garda STU v Bratislave