Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2011
Zmluva o ubytovaní študenta STU
č.9705/0004/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Mýtna STU
4. November 2011
Zmluva o ubytovaní študenta ŠD Svoradov STU
č.9706/0008/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Svoradov STU
4. November 2011
Zmluva o ubytovaní študenta STU č.9708/0006/11-ŠD Dobrovičova
č.9708/0006/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Dobrovičova STU
4. November 2011
Zmluva o ubytovaní študenta STU ŠD Mladosť
č.9707/0012/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Mladosť STU
4. November 2011
Zmluva o ubytovaní študenta STU
č.9702/0012/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Mladá Garda STU
8. November 2011
Zmluva o ubytovaní študenta ŠD a J JH STU
9704/0013/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent Š D a J STU JH
8. November 2011
Zmluva o ubytovaní študenta ŠD a J NB STU
č.9704/0014/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD a J NB STU
9. November 2011
Licenčná zmluva č.41/2011-Injektory a ejektory
č.41/2011
0,00 € Prof.Ing.K.Vavro,PhD., Prof.Ing.M.Peciar,PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. November 2011
Licenčná zmluva č.40/2011-Stavebné inžinierstvo v praxi
č.9009/0040/2011
0,00 € Doc.Ing.Viera Somorová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. November 2011
Licenčná zmluva č.35/2011-Digitálne modelovanie betónových konštrukcii na CAD-FEM výpočtovom systéme STRAP
9009/0035/11
0,00 € Doc.Ing.J.Šoltész, CSc., Ing.A.Bartók, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. November 2011
Licenčná zmluva č.20/2011-Nekropolná architektúra /Metodika výskumu, hodnotenie a zásady prezentácie kultúrno-historických hodnôt
č.9009/0020/11
0,00 € Doc.Ing.arch.J.Lalková,PhD.,Ing.arch.L.Gressnerová,PhD.,Ing.K.Gécová,PhD.,Ing.arch.E.Putrová,PhD., Doc.akad.soch.G.Gásparová-Illešová,Ing.arch.B.Polomová,PhD.,Ing.J.Španko,CSc.,Ing.arch.D.Ferianc,PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. November 2011
Darovacia zmluva č.111/2011-10 kusov počítačových zostáv
č.111/2011
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Základná škola
11. November 2011
Licenčná zmluva č.38/2011-MODERNÁ FYZIKA
č.38/2011/9009
0,00 € Doc.RNDr.Peter Markoš, DrSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. November 2011
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club č.120/2011/0600/0071/11
č.120/2011/0600/0071/11
0,00 € Diners Club CS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. November 2011
Zmluva o ubytovaní študenta STU ŠD Mýtna
9705/0005/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Mýtna STU
21. November 2011
Zmluva o ubytovaní študenta STU č.9702/0013/11 ŠD Mladá Garda
č.9702/0013/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Mladá Garda STU
21. November 2011
Zmluva o ubytovaní študenta STU č.9706/0009/11 ŠD Svoradov
9706/0009/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Svoradov STU
21. November 2011
Zmluva o ubytovaní študenta STU č.9707/0013/11 ŠD Mladosť
č.9707/0013/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Mladosť STU
28. November 2011
Zmluva o ubytovaní študenta ŠD M.Uhra Trnava STU
č.0603/0018/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD a J STU
30. November 2011
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy FCHPT STU č.08/2011 č.23/2011 R-STU
č.23/2011 R-STU
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave FREECOLORS s.r.o.