Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2011
Zmluva o ubytovaní študenta STU
č.9705/0002/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Mýtna STU
7. Október 2011
Zmluva o ubytovaní študenta STU
č.9702/0010/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Mladá Garda STU
7. Október 2011
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.10/08/08/PR o zabezpečení prevádzkovania a obsluhy tepelno-technických zariadení v nehnuteľnosti OST Ťažké laboratóriá
Dod.č.3/2011
0,00 € ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Október 2011
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.14/11/08/PR-o zabezpečení prevádzkovania a obsluhy tepelno-technických zariadení v nehnuteľnosti OST 7253 STU
Dod.č.3/2011/0600/0059/11
Doplnená
0,00 € ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Október 2011
Zmluva o ubytovaní študenta STU
č.9704/0010/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD NB STU
7. Október 2011
Zmluva o ubytovaní študenta STU
č.9704/0009/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD JH STU
10. Október 2011
Licenčná zmluva č.21/2011-DAYLIGHTING.
č.21/2011/9009
0,00 € Ing.Stanislav Darula, CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. Október 2011
Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť C /dodatok/ č.106/2011-harmonogram
106/2011
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Október 2011
Licenčná zmluva č.37/2011-Železobetónové nosné sústavy
č.9009003711
0,00 € Ing.Iyad Abrahoim, PhD., Ing.Viktor Borzovič, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Október 2011
Licenčná zmluva č.19/2011-Organické materiály pre elektroniku, optoelektroniku a senzoriku.
č.9009001911
0,00 € Doc.Ing.Peter Rapta, DrSc., Doc.Ing.Vladimír Lukeš, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Október 2011
Licenčná zmluva č.36/2011-Mobilné pracovné stroje-Cestné stroje
č.9009003611
0,00 € Doc.Ing.I.Mazurkievič, CSc., Prof.Ing.L.Gulan, PhD.,Ing.G.Izrael, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Október 2011
Zmluva o ubytovaní študenta STU č.9705/0003/11 ŠD Mýtna
č.9705/0003/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Mýtna STU
18. Október 2011
Zmluva o ubytovaní študenta STU č.9708/0005/11
9708/0005/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Dobrovičova STU
19. Október 2011
Zmluva o ubytovaní študentov STU č.9707/0010/11
č.9707/0010/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Mladosť STU
19. Október 2011
Zmluva o ubytovaní študenta STU č.9706/0007/11
č.9706/0007/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Svoradov STU
19. Október 2011
Zmluva o ubytovaní študenta STU č.9702/0011/11
č.9702/0011/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Mladá Garda STU
24. Október 2011
Darovacia zmluvač.0600/0063/11/109/2011-Bezodplatné darovanie 10 kusov počítačových zostáv
č.0600/0063/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Materská škola so školskou jedálňou
25. Október 2011
Zmluva o ubytovaní študenta ŠD a J NB STU
č.9704/0011/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD NB STU
25. Október 2011
Zmluva o ubytovaní študenta ŠD a J JH STU č.9704/0012/11
č.9704/0012/11
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD a J JH STU
27. Október 2011
Zmluva č.110/2011 o poskytovaní stravovania pre študentov MtF STU
č.0603/0017/11
0,00 € Stredná priemyselná škola-Ipari Szakkozépiskola Slovenská technická univerzita v Bratislave