Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2011
Dodatok č.6 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č.LPP-0171-07 v znení jej platných dodatkov
č.LPP-0171-07
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Máj 2011
Zmluva o nájme č.26/2011
č.26/2011
0,00 € Smart Choice, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Máj 2011
Zmluva č.20/2011-zabezpečovanie prania, chemického čistenia, žehlenia prádla
č.20/11
0,00 € Práčovne a čistiarne, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Máj 2011
Zmluva o dodávke elektriny č.64/11/514
č.64/11/514
0,00 € ZSE Energia, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. Máj 2011
Licenčná zmluva č.18/2011
LZ č.18/2011
0,00 € Prof.Ing.Dáša Hrivňáková, DrSc., Prof.Ing.Ivan Hrivňák, DrSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
27. Máj 2011
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV č.APVV-0184-10
č.0184-10
Doplnená
45 600,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave
27. Máj 2011
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy APVV č.APVV-0150-10
č.0150-10
Doplnená
35 244,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave
3. Jún 2011
Licenčná zmluva č.15/2011-licencia k dielu "Progresívne materiály a technológie"
LZ č.15/2011
0,00 € Prof.Ing.J.Janovec,DrSc.,Mgr.M.Skarba,PhD.,Prof.Ing.P.Grgač,PhD.,Doc.Ing.F.Gömöry,DrSc.,Doc.Ing.M.Kusý,PhD.,Ing.P.Gogola Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Jún 2011
Licenčná zmluva č.16/2011-licencia k dielu Architektúra softvérových systémov
LZ č.16/2011
0,00 € RNDr.Ľ.Šešera,PhD.,Ing.P.Grec,Prof.Ing.P.Návrat,PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
16. Jún 2011
Licenčná zmluva č.22/2011-Textúra tuhých látok
LZ č.22/2011
0,00 € Doc.Ing.Pavol Hudec, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
28. Jún 2011
Licenčná zmluva č.17/2011-licencia k dielu Konštrukcie pozemných stavieb III.
LZč.17/2011
0,00 € Prof.Ing.Jozef Oláh,PhD.,Rudolf Rusnák,Marek Urbánek,Viktor Žiak Slovenská technická univerzita v Bratislave
22. Júl 2011
Dodatok č.1 ku rámcovej poistnej zmluve
Dod.č.1/2011
Doplnená
0,00 € ČSOB Poisťovňa a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. August 2011
Zmluva o dodávke energií č.9706/0004/11
č.9706/0004/11
0,00 € Polservis, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. August 2011
Licenčná zmluva č. 23/2011-Lokalizácka a navigácia mobilných robotov do vnútorného prostredia
č.23/2011
0,00 € Ing.František Duchoň, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
11. August 2011
Licenčná zmluva č. 9/2011-Fyzika I a II - Interaktívne elektronické testy
č.9/2011
0,00 € Ing.Michal Ilčin, PhD., Ing.Martin Matis Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. September 2011
Licenčná zmluva č.31/2011-Strojárska metalurgia
č.9009 031 11
0,00 € Doc.Ing.Pavol Švec, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. September 2011
Licenčná zmluva č. 26/2011-Energetické využívanie vodných zdrojov
č.9009 026 11
0,00 € Prof.Ing.Peter Dušička, PhD., Ing.Peter Šulek, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. September 2011
Licenčná zmluva č.25/2011-Hydrotechnické stavby
č.9009 025 11
0,00 € Doc.Ing.Ľudovít Možiešik, PhD.,Prof.Ing.Peter Dušička, PhD., Ing.Peter Šulek, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. September 2011
Licenčná zmluva č.32/2011-Konštrukčné materiály, Návody na cvičenia
9009 032 11
0,00 € Doc.Ing.Pavol Švec, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. September 2011
Licenčná zmluva č. 10/2011-Prenos tepla
č.10/2011
0,00 € Doc.Ing.Karok Ferstl, PhD., Doc.Ing.Michal Masaryk, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave