Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Február 2013
Dodatok č. 1 k hromadnej poistnej zmluve č. 20 714 511
0101/0002/11
0,00 € Union poisťovňa, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Február 2013
Dodatok č.2 k zmluve o PO č. 26/10
0101/0026/10
0,00 € MAJGER, Slovakia, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Február 2013
Zmluva o prenájme a odohratí divadelného predstavenia -NS
9004/0001/13
0,00 € Arcadum, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Február 2013
Dodatok č. 5 k zmluve o odbornom vzdelávaní pracovníkov spoločnosti PCA Slovakia
0201/0016/13
Doplnená
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave PCA Slovakia, s. r. o.
19. Február 2013
Rámcová dohoda na poskytovanie prepravných služieb
0101/0020/13
0,00 € Stanislav BOHDAN Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Február 2013
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve 30/26240120028
9001/0060/12
0,00 € Vekamaf, spol. s r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Marec 2013
Zmluva o budúcej zmluve č. 12/2013 o využití výsledkov riešenia projektu APVV v praxi
0600/0011/13
0,00 € VUJE, a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Marec 2013
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja v praxi
0600/0012/13
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Marec 2013
Licenčná zmluva 3/2013 - udelenie súhlasu k použitiu diela
9009/0006/13
0,00 € Doc. Ing. Miloš Musil, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Marec 2013
Licenčná zmluva č. 7/2013 - udelenie súhlasu k použitiu diela- Návody na cvičenia
9009/0007/13
0,00 € Doc. Ing. Martin Psotný, PhD, Ing. Ivana Véghová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Marec 2013
Licenčná zmluva č. 8/2013 udelenie súhlasu na použitie diela" Modelovanie dezintegrácie a toku hornín ..."
9009/0008/13
0,00 € Ing. Ladislav Écsi, PhD., prof. Ing. Pavel Élesztos, CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Marec 2013
Licenčná zmluva č. 9/2013 udelenie súhlasu na použitie diela "Matematika I, II riešené príklady"
9009/0009/13
0,00 € Doc. RNDr. Katarína Trokanová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Marec 2013
Licenčná zmluva č. 11/2013 udelenie súhlasu na použitie diela "Manažment podniku, kľúčové manažérske kompetencie"
9009/0010/13
0,00 € Doc. Img. M. Čambál, PhD., Doc. Ing. A. Chlpeková, PhD., Ing. Z. Gyurák Babeľová, PhD., Ing. Z. Lenhardtová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Marec 2013
Licenčná zmluva č. 12/2013 udelenie súhlasu na použitie diela "Technická diagnostika"
9009/0011/13
0,00 € Doc. Ing. Stanislav Žiaran, CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Marec 2013
Licenčná zmluva č. 15/2013 udelenie súhlasu na použitie diela "Zdravotná telesná výchova"
9009/0012/13
0,00 € Mgr. Alena Cepková, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. Marec 2013
Licenčná zmluva č. 60/2012 udelenie súhlasu na použitie diela "Úpravy a revitalizácie vodných tokov"
9009/0013/13
0,00 € Prof. Ing. Viliam Macura, PhD., Doc. Ing. Peter Halaj, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Marec 2013
Spolupráca v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja a ďalších oblastí v rámci vzdelávania študentov
0201/0018/13
0,00 € MIA Engineering, spol. s r. o Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Marec 2013
Dodatok č. 6 k zmluve 9801/0032/10
9801/0032/10
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave AQS - Ondrej Alfoldy
13. Marec 2013
Zmluva o spolupráci - určenie podmienok spolupráce pri športových podujatiach
9010/0013/13
0,00 € Plavecký klub STU Trnava, o. z. Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Marec 2013
Zmluva o budúcej zmluve - o spolupráci a poskytnutí technických a odborných kapacít
0101/0024/13
0,00 € SENSOR, spol. s r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave