Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2013
Zmluva o spolupráci č.CC/12/29 v oblasti výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej a realizačnej
0201/0030/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Siemens s.r.o.
1. Február 2013
Zmluva o budúcej zmluve o spolupráci pri využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja
0201/0010/13
0,00 € KONŠTRUKTA-Industry, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Február 2013
Zmluva s č.0201/0012/13-o spolupráci-Strojárska olympiáda
0201/0012/13
0,00 € Výskumný ústav zváračský-Priemyselný inštitút SR Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Február 2013
Zmluva s č.0201/0013/13-o spolupráci v oblasti ďalšieho vzdelávania
0201/0013/13
Doplnená
0,00 € PCA Slovakia, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. Február 2013
Zmluva č.2/2013 prenájom miestností
0202/0020/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Masarykova univerzita
5. Február 2013
Zmluva o spolupráci v oblasti vzdelávania, vedy a nových technológií
0201/0032/12
0,00 € Bieloruská národná technická univerzita Slovenská technická univerzita v Bratislave
7. Február 2013
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu APVV-13296-2
APVV-13296-2
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
7. Február 2013
Zmluva o budúcej zmluve o dielo č.APVV-13296-4
APVV-13296-4
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave DOPRAVOPROJEKT, as.
7. Február 2013
Zmluva o budúcej zmluve o dielo č.APVV-13296-5
APVV-13296-5
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Cemos, s.r.o.
7. Február 2013
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o dielo č.APVV-13296-1
APVV-13296-1
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Doprastav, a.s.
7. Február 2013
Zmluva o budúcej zmluve o využití výslekdov riešenia projetku v praxi č.APVV-0372-12
APVV-0372-12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Február 2013
Zmluva o dodávke elektriny
9801/0001/13
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave ZSE Energia, a.s.
14. Február 2013
Kúpna zmluva č.0401/0001/13
0401/0001/13
0,00 € Messer Tatragas, spol.s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Február 2013
Kúpna zmluva-dodanie tovaru v požad.množstve, kvalite druhu a cene
0401/0002/13
0,00 € Messer Tatragas, spol.s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Február 2013
Licenčná zmluva č. 6/2013 - Aplikovaná prevdepodobnosť a štat. pre ing.
9009/006/13
0,00 € Doc.RNDr. Ivan Janiga, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Február 2013
Licenčná zmluva č. 5/2013 - základy štatistickej analýzy
9009/005/13
0,00 € Doc. RNDr. Ivan Janiga, PhD., RNDr. J. Gabková, PhD., Mgr.M. Omachelova,PhD., RNDr. D. Richtáriková, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Február 2013
Licenčná zmluva č. 4/2013 - Mobilné pracovné stroje
9009/004/13
0,00 € Prof.Ing..L. Gulan, PhD., Doc. Ing. I. Mazurkievič, CSc., Ing. G. Izrael, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Február 2013
Licenčná zmluva č.1/2013 - Ovplyvňovanie vlastností betónu prísadami
9009/001/13
0,00 € Doc. Ing.Stanislav Unčík, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Február 2013
Licenčná zmluva č. 63/12 - Knižnice-plánovanie-typológia, budova
9009/063/12
0,00 € Doc. Ing. arch. V. Šimkovič. PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Február 2013
Licenčná zmluva č.61/2012 - Water treatment and water supply prt.1
9009/061/12
0,00 € Prof. Ing. J. Kriš, PhD., Ing. M. Hanková, Ing. M. Galík, Prof. Dr. Ing. M, Kyncl, Ing. P. Vrbovský Slovenská technická univerzita v Bratislave