Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2012
Licenčná zmluva č.44/2012-dielo: Zvariteľnosť nízkolegovaných ocelí použ.na výrobu tlak.nádob
9009/044/12
0,00 € Doc.Ing.V.Magula,PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. December 2012
Licenčná zmluva č.52/2012-dielo: Prášková metalurgia
9009/052/12
0,00 € Prof.Ing.Zita Iždinská, PhD., Doc.Ing.Pavol Švec, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. December 2012
Licenčná zmluva č.53/2012-dielo: Základy automatizácie a merania
9009/053/12
0,00 € Doc.Ing.Cyril Belavý, CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. December 2012
Licenčná zmluva č.57/2012-dielo: Prúdenie kvapalín a plynov
9009/057/12
0,00 € RNDr.Peter Frolkovič, CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. December 2012
Licenčná zmluva č.59/2012-dielo: MKP v riešeni nosníkov a rámov na pružnom podklade
9009/059/12
0,00 € Doc.Ing.Roland Jančo, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. December 2012
Licenčná zmluva č.VII/2012-dielo: Prof. RNDr. Ing.Alexander Tkáč, DrSc.
9009/0VII/12
0,00 € Prof.Ing.S.Biskupič, DrSc., Prof.Ing.A.Staško, DrSc., Prof.Ing.M.Uher, DrSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. December 2012
Licenčná zmluva č.VIII/2012-dielo: Prof.Ing.Václav Koman, DrSc.-85 ročný
9009/0VIII/12
0,00 € Prof.Ing.Š.Schmidt, PhD., Prof.Ing.M.Uher, DrSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. December 2012
Dohoda č.9704/0043/12 o skončení dohody č.9704/0028/12
9704/0043/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Bc. Molitorisová Marta
14. December 2012
Dohoda s č.9704/0041/12 o skončení dohody s č.9704/0014/12
9704/0041/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing.Peter Staňák
14. December 2012
Dodatok č.2 k zmluve o ubytovaní č.U-2/2011 zo dňa 31.12.2010
9801/0004/11
Doplnená
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Technomont OK, spol.s r.o.
14. December 2012
Dodatok č.2 k zmluve o ubytovaní č.U-1/2011 zo dňa 31.12.2010
9801/0003/11
Doplnená
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Hutní montáže a.s.
19. December 2012
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č.SK-CZ-0195-11
0600/0112/12
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. Január 2013
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí prostr.č.SK-CZ-0168-11
1/0600/0111/12
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Január 2013
Zmluva o spolupráci-odborné poradenské služby
9010/0020/12
0,00 € Regionálna Obstarávacia Agentúra s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Január 2013
Zmluva o spolupráci-informovanosť a publicita
9010/0021/12
0,00 € Regionálna Obstarávacia Agentúra s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Január 2013
Licenčná zmluva č.62/2012-Modelovanie základových konštrukcií v MKP
9009/062/12
0,00 € Prof.Ing.Norbert Jendželovský, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Január 2013
Licenčná zmluva č. 64/2012-Chemicko-tepelné spracovanie materiálov
9009/064/12
0,00 € Doc.Ing.M.Hazlinger, PhD., Doc.Ing.R.Moravčík, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Január 2013
Nájomná zmluva s č.0201/0002/13
0201/0002/13
0,00 € Stredná odborná škola technická Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Január 2013
Zmluva o budúcej zmluve s č.901250/13-o využití výsledkov riešenia projektu
901250/13
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
1. Február 2013
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
9010/0002/13
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Železnice Slovenskej republiky