Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. November 2012
Licenčná zmluva č.49/2012- dielo: Výpočty v anorganickej chémii
9009/049/12
0,00 € Ing.A.Mašlejová, RNDr.A.Kotočová, Ing.I.Ondrejkovičová, Ing.B.Papánková, Ing.D.Valigura Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. November 2012
Licenčná zmluva č.50/2012-dielo: Autorské právo a právna úprava dizajnu
9009/050/12
0,00 € JUDr.Ján Florián Gajniak Slovenská technická univerzita v Bratislave
12. November 2012
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy FCHPT STU č.20/2011 /č.02/2012 R-STU/
02/2012 R-STU
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave STUVITAL, s.r.o.
13. November 2012
Zmluva s č.0201/0020/12 o spolupráci pri nábore zahraničných študentov
0201/0020/12
Doplnená
0,00 € ADS-ZIRVE s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. November 2012
Licenčná zmluva č.25/2012 - Hodnotenie nebezpečenstva chemických procesov
9009/025/12
0,00 € Doc.Ing.Ľ.Jelemenský, DrSc., Ing.J.Labovský, PhD., Ing.Z.Labovská,PhD., Prof.Ing.J.Markoš, DrSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. November 2012
Licenčná zmluva č.V/2012 - dielo: Osobnosti FCHPT STU v Bratislave
9009/0V/12
0,00 € Prof.Ing.Michal Uher, DrSc. a kolektív Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. November 2012
Licenčná zmluva č.43/2012- dielo: Manažment diela architektúry a dizajnu
9009/043/12
0,00 € Ing.Branislav Jelenčík, ArtD., Dip.Mgmt./OPEN/ Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. November 2012
Licenčná zmluva č.51/2012-Spôsob použitia diela a rozsah licencie
9009/051/12
0,00 € RNDr.M.Laclavík, PhD., Mgr.M.Šeleng, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. November 2012
Licenčná zmluva č.54/2012-Analytické a numerické riešenie hrubostenných nádob
9009/054/12
0,00 € Doc.Ing.R.Jančo, PhD.,Ing.L.Écsi, PhD.,Prof.Ing.P.Élesztös,CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. November 2012
Licenčná zmluva č.55/2012-Pružnosť a pevnosť-teoretický základ deform.a pevnostn.analýzy
9009/055/12
0,00 € Prof.Ing.P.Élesztös,CSc., Ing.L.Écsi, PhD., Doc.Ing.R.Jančo, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. November 2012
Licenčná zmluva č.-56/2012-Aeroelasticita-Statické a dynamické účinky vetra na stav.konštrukcie
9009/056/12
0,00 € Doc.Ing.O.Hubová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. November 2012
Licenčná zmluva č.58/2012-Progresívne technológie obrábania
9009/058/12
0,00 € Doc.Ing.V.Geleta, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. December 2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
9003/0002/12
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. December 2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
9003/0003/12
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. December 2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny-Banská Štiavnica2
9003/0004/12
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. December 2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny-Nižná Boca
9003/0005/12
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. December 2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny-Nitrianske Rudno
9003/0006/12
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. December 2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny-Ľubochňa
9003/0007/12
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. December 2012
Zmluva s č.9003/0008/12 o dodávke vody z verejného vodovodu
9003/0008/12
Doplnená
600,00 € Obecná vodárenská a kanalizačná spoločn.Sochoň, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. December 2012
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny-Vyhne
9003/0009/12
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave