Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. August 2012
DOHODA č.9704/0023/12 o poskytnutí a užívaní telocvične ŠD JH
9704/0023/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave JÁN FUZÁK
5. September 2012
Licenčná zmluva č.21/2012-Biochémia
9009/021/12
0,00 € Ing.B.Lakatoš, PhD., Doc.Ing.M.Šimkovič, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. September 2012
Licenčná zmluva č.35/2012-Mechanika zemín-Laboratórne cvičenia I.
9009/035/12
0,00 € Ing.I.Slávik, PhD., Ing.Ľ.Hruštinec, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. September 2012
Licenčná zmluva č.36/2012-Mechanika zemín-Laboratórne cvičenia II.
9009/036/12
0,00 € Ing.Ľ.Hruštinec, PhD., Ing.I.Slávik, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. September 2012
Licenčná zmluva č.37/2012-WORKBOOK FOR SUPPLEMENTAL READINGS IN CIVIL ENGINEERING
9009/037/12
0,00 € JUDr.Debra Gambrill Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. September 2012
Licenčná zmluva č. 38/2012-Riadenie procesov
9009/038/12
0,00 € Doc.Ing.M.Bakošová, CSc.,Prof.Dr.Ing.M.Fikar Slovenská technická univerzita v Bratislave
5. September 2012
Licenčná zmluva č.40/2012-Zbierka príkladov a úloch z fyziky
9009/040/12
0,00 € Prof.Ing.J.Cirák, CSc.a spoluatori Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. September 2012
Zmluva č.0600/0074/12 o dodávke a odbere tepla-časť C
0600/0074/12
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. September 2012
Zmluva č.0600/0072/12 o dodávke a odbere tepla - časť C
0600/0072/12
0,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. September 2012
Ročný harmonogram potreby tepla pre rok 2013
0600/0071/2012
0,00 € ESM-YZAMER s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Október 2012
Licenčná zmluva č.VI/2012-dielo: Dr.h.c.prof.Ing.Anton Blažej, DrSc.85 ročný
9009/0VI/12
0,00 € Prof.Ing.Michal Uher, DrSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Október 2012
Licenčná zmluva č.26/2012 k dielu: Konštrukcie pozemných stavieb 1
9009/026/12
0,00 € Doc.Ing.G.Adamská, PhD., Doc.Ing.J.Žilinský, PhD., Ing.T.Miklósiová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Október 2012
Licenčná zmluva č.41/2012 k dielu: Základy matematiky pre technické odbory
9009/041/12
0,00 € PaedDr.S.Beláková, PhD., Ing.M.Gall, PhD., RNDr.Z.Takáč, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Október 2012
Licenčná zmluva č.42/2012 k dielu: Prediktívne riadenie zážihových spaľovacich motorov
9009/042/12
0,00 € Ing.T.Polóni, PhD., Prof.Ing.B.Rohaľ-Ilkiv, CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Október 2012
Licenčná zmluva č.27/2012-dielo: Stavba ciest a diaľníc
9009/027/12
0,00 € Doc.Ing.K.Bačová,PhD.,emer.prof.Ing.I.Gschwendt,DrSc.,Doc.Dr.Ing.J.Komačka,Prof.Ing.F.Schlosser,PhD.,Doc.Ing.R.Staňo,PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Október 2012
Licenčná zmluva č.32/2012-dielo: Vývoj techniky v architektúre pre udržateľnú spoločnosť
9009/032/12
0,00 € Doc.Ing.B.Bielek, PhD.,Ing.J.Híreš, Ing.D.Lukášik, CSc., Prof.dr.h.c.Ing.M.Bielek,DrSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Október 2012
Licenčná zmluva č. 45/2012-dielo: Konštrukčná geometria-úlohy a pracovné listy
9009/045/12
0,00 € RNDr.D.Szarková, PhD., Doc.RNDr.D.Velichová, CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
23. Október 2012
Licenčná zmluva č.47/2012- dielo: Objektovo orientované programovanie v jazyku C++
9009/047/12
0,00 € Mgr.Mariana Remešíková, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. November 2012
Licenčná zmluva č.46/2012-dielo: Vykurovacie sústavy
9009/046/12
0,00 € Prof.Ing.D.Petráš, PhD., Doc.Ing.D.Kalús,PhD., Ing.D.Koudelková, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. November 2012
Licenčná zmluva č.48/2012-dielo: Kompaktovanie partikulárneho materiálu
9009/048/12
0,00 € Ing.A.Krok, PhD., Doc.Ing.R.Fekete, PhD., Prof.Ing.M.Peciar,PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave