Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2012
Zmluva o spolupráci s č.9010/0006/12-koordinovanie a spoločné spravovanie oprávnenia vjazdu vozidiel na pozemky oboch univerzít
9010/0006/12
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Máj 2012
Zmluva č.9704/0006/12 o ubytovaní študenta STU Bratislava
9704/0006/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent STU ŠD NB
3. Máj 2012
Zmluva č.9704/0005/12 o ubytovaní študenta STU
Zmluva č.9704/0005/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent STU ŠD JH v Bratislave
3. Máj 2012
Licenčná zmluva č.12/2012-dielo: Bauwesen-Lehr-und Ubungsbuch der deutschen Terminologie
9009/012/12
0,00 € PhDr.Alžbeta Pálová, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Máj 2012
Licenčná zmluva č.14/2012-Rejdy plavebných komôr na splavnených vodných tokoch
9009/014/12
0,00 € Doc.Ing.Ľudovít Možiešik, PhD Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Máj 2012
Licenčná zmluva č.15/2012-základy strojného inžinierstva
9009/015/12
0,00 € Doc.Ing.Jozef Antala, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. Máj 2012
Licenčná zmluva č.17/2012-Príručka vybraných pojmov v analytickej chémii
9009/017/12
0,00 € Prof.Ing.J.Labuda, DrSc.,RNDr.P.Tarapčík, CSc.,Prof.Ing.J.Garaj, DrSc.,Ing.S.Hrouzková, PhD.,Prof.Ing.J.Lehotay, DrSc., Ing.A.Manová, PhD.,Doc.Ing.J.Sádecká, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Máj 2012
Licenčná zmluva č.20/2012-Fyzika a matematika ako jazyk prírody
9009/020/12
0,00 € Prof.RNDr.Július Krempaský, DrSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Máj 2012
Licenčná zmluva č.19/2012-Stability a vibration
9009/019/12
0,00 € Dr.h.c.prof.Ján Ravinger, DrSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Máj 2012
Licenčná zmluva č.18/2012-Elektrotechnika
9009/018/12
0,00 € Doc.Ing.Ivan Bojna, PhD.,Ing.Jozef Paľa, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Máj 2012
Rámcová kúpna zmluva č.165233, 164575/1/2012-kyslík plynný, Acetylén,Chlór technický, Nájomné fľaše
0101/0021/12
0,00 € Messer Tatragas, spol.s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. Máj 2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU Bratislava
9702/0008/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent STU Bratislava ŠD Mladá Garda
4. Máj 2012
Zmluva č.9707/0008/12 o ubytovaní študenta STU ŠD Mladosť Bratislava
9707/0008/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent STU Bratislava ŠD Mladosť
14. Máj 2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU ŠD JH v Bratislave
9704/0007/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent STU Bratislava
17. Máj 2012
Dodatok č.3 k rámcovej poistnej zmluve
9001/0024/12
Doplnená
0,00 € ČSOB Poisťovňa a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Máj 2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU Bratislava-ŠD Mladosť
9707/0009/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent STU Bratislava
21. Máj 2012
Zmluva č.5/2012-prenechanie telocvične za odplatu
0202/0009/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing.Radovan Jurovčák
22. Máj 2012
Zmluva č.9702/0009/12 o ubytovaní študenta STU
9702/0009/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Mladá Garda
23. Máj 2012
Zmluva č.9708/0005/12 o ubytovaní študenta STU Bratislava
9708/0005/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent ŠD Dobrovičova
5. Jún 2012
Kolektívna zmluva č.30052012
30052012
0,00 € Univerzitná odborová organizácia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave