Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Marec 2012
Licenčná zmluva č.8/2012- dielo: Information technology 1
9009/008/12
0,00 € Doc.RNDr.Zuzana Krivá, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Marec 2012
Licenčná zmluva č.11/2012-dielo: Laboratórne cvičenia z potravinárskej mikrobiológie
9009/011/12
0,00 € Prof.Ing.Ľubomír Valík, PhD., Ing.Alžbeta Medveďová, PhD., Ing.Denisa Liptáková, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Marec 2012
Licenčná zmluva č.13/2012-dielo: Stavebná mechanika
9009/013/12
0,00 € Doc.Ing. Jozef Dický, PhD., Prof.Ing.Norbert Jendželovský, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. Marec 2012
Zmluva č.9705/0003/12 o ubytovaní študenta STU ŠD Mýtna
9705/0003/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent STU ŠD Mýtna
20. Marec 2012
Zmluva č.9702/0005/12 o ubytovaní študenta STU Bratislava ŠD Mladá Garda
9702/0005/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent STU ŠD Mladá Garda
21. Marec 2012
Zmluva č.9708/0004/12 o ubytovaní študenta STU Bratislava-ŠD Dobrovičova
9708/0004/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent STU ŠD Dobrovičova
21. Marec 2012
Zámenná zmluva č.038809441100 - zámena nehnuteľností
038809441100
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
27. Marec 2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU č.9707/0005/12
9707/0005/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent STU ŠD Mladosť
27. Marec 2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU ŠD JH Bratislava
9704/0003/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent STU ŠD JH Bratislava
27. Marec 2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU ŠD NB
9704/0004/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent STU Bratislava ŠD NB
27. Marec 2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU Bratislava ŠD Svoradov
9706/0003/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent STU Bratislava ŠD Svoradov
28. Marec 2012
Dodatok č.1 zmluvy č.0600/0076/11-o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov
0600/0076/11
Doplnená
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.
28. Marec 2012
Dodatok č.1 zmluvy č.75/2011 o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov
0600/0041/11
Doplnená
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Soňa Korčeková - ASO VENDING
28. Marec 2012
Dodatok č.1 k Zmluve č.98/2011 o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov
0600/0052/11
Doplnená
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Soňa Korčeková - ASO VENDING
4. Apríl 2012
Zmluva č.9707/0006/12 o ubytovaní študenta STU Bratislava
9707/0006/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent STU Bratislava-ŠD Mladosť
12. Apríl 2012
Zmluva o ubytovaní študenta STU Bratislava č.9702/0006/12-ŠD Mladá Garda
9702/0006/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent STU Bratislava-ŠD Mladá Garda
17. Apríl 2012
Zmluva č.0403/0001/12 o vedeckej a vedecko-technickej spolupráci a vytvorení spoločného výskumného pracoviska
0403/0001/12
Doplnená
0,00 € hameln rds a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Apríl 2012
Zmluva o ubytovaní študenta č.9702/0007/12 STU ŠD Mladá Garda
9702/0007/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent STU ŠD Mladá Garda
20. Apríl 2012
Zmluva č.9707/0007/12 o ubytovaní študenta STU Bratislava ŠD Mladosť
9707/0007/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent STU Bratislava ŠD Mladosť
20. Apríl 2012
Zmluva č.9705/0004/12 o ubytovaní študenta STU ŠD Mýtna
9705/0004/12
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Študent STU ŠD Mýtna