Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Január 2020
Zmluva na zabezpečenie výstavnej expozície BIOFACH 2020
657/2019/AXNV
47 760,00 € EXPO PLUS s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
31. Júl 2017
Poistná zmluva č. 4419008936, pre poistenie majetku
304/2017/AXNV
47 746,02 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.., Vienna Insurance Group agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
28. Január 2019
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (PAVILÓN)
19/2019/AXNV
47 398,31 € VÝSTAVA PSOV agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
3. Február 2012
Kúpna zmluva
512/2011/AXVN
46 800,00 € MANNET sro. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
4. Marec 2019
Zmluva na projekčné práce č. 24/2019/AXNV a Licenčná zmluva
24/2019/AXNV
45 360,00 € GRUP architects s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
13. Január 2020
Zmluva o poskytovaní služieb č. 646/2019/AXNV
646/2019/AXNV
45 117,53 € REXEL s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
8. Júl 2020
Zmluva č. 124/2020/AXNV o poskytovaní právnych služieb
124/2020/AXNV
45 000,00 € AK Šranko s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
24. Apríl 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní čistiacich a upratovacích služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
80/2023/AXNV
44 400,00 € Tofisia Pro, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
18. Apríl 2016
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb
167/2016/AXVN
44 297,69 € VÝSTAVA PSOV Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
3. Marec 2020
Zmluva o dielo č. 33/2020/AXNV uzavretá podľa ust. §-u 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
33/2020/AXNV
43 966,64 € KŠ s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
28. Máj 2019
Zmluva o nájme a Dohoda o urovnaní
265/2019/AXNV
43 526,00 € Ing. Egon Arnold agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
10. November 2016
Zmluva o nájme a o vzájomnej spolupráci
525/2016/AXVN
42 000,00 € AGROTRADE GROUP spol. s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
20. August 2013
Zmluva o poskytnutí služieb
341/2013/AXVN
41 343,18 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
16. August 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní čistiacich a upratovacích služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
185/2022/AXNV
41 100,00 € Tofisia Pro, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
9. Február 2018
Zmluva o zabezpečení reklamných plôch
28/2018/AXNV
40 932,00 € ISPA, spol. s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
6. Jún 2023
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (PAVILÓN) uzatvorená v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
111/2023/AXNV
40 041,72 € Slovenský poľovnícky zväz, Medzinárodná výstava psov Nitra agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
17. Január 2020
Zmluva o dielo č. 613/2019/AXNV
613/2019/AXNV
39 770,37 € AB - STAV, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
17. Október 2018
Zmluva o nájme a o vzájomnej spolupráci
420/2018/AXNV
39 263,72 € Tomáš Teniak Tena Oil agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
20. Október 2016
Kúpna zmluva
514/2016/AXVN
39 240,00 € AUTOCOMODEX Trnava, spol. s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
19. Júl 2017
Zmluva o spolupráci, nájme a poskytnutí služieb
267/2017/AXNV
38 737,12 € imvest, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik