Centrálny register zmlúv

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí pomoci v rámci projektu mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka a Zákona č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti ...
37/2024/AXNV
16 591,00 € Slovenské centrum digitálnych inovácií - združenie právnických osôb agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
30. November 2015
Zmluva o spolupráci
452/2015/AXVN
16 368,00 € N - motor, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
18. Apríl 2016
Zmluva o spolupráci
173/2016/AXVN
16 260,00 € tuningshop.sk, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
13. Júl 2017
Zmluva o spolupráci
258/2017/AXNV
16 260,00 € tuningshop.sk agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
17. Jún 2019
Zmluva o spolupráci
260/2019/AXNV
16 260,00 € tuningshop.sk agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
6. December 2023
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (Pavilón "F") uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
259/2023/AXNV
16 204,80 € RUBICON Agency s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
18. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 259/2023/AXNV a o poskytnutí služieb zo dňa 5.12.2023
274/2023/AXNV
16 204,80 € RUBICON Agency s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
29. September 2020
Zmluva o poskytovaní služieb č. 143/2020/AXNV uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
143/2020/AXNV
16 032,00 € Mirko Petrík GASTROMIR agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
29. Apríl 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
238/2019/AXNV
15 918,28 € Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
5. Február 2020
Zmluva o poskytovaní služieb č. 20/2020/AXNV
20/2020/AXNV
15 816,60 € Du monde, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
20. Február 2024
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
33/2024/AXNV
15 809,62 € STRICT IURIS, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
1. Apríl 2011
Kúpna zmluva
114/2011/AXVN
15 804,00 € INGOTTO spol. s r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (Vonkajšia plocha "Vp.E") uzatvorená v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
76/2024/AXNV
15 645,60 € MADUKU s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
9. December 2015
Zmluva o nájme
534/2015/AXVN
15 600,00 € HK Nitra s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
11. August 2016
Zmluva o nájme
376/2016/AXVN
15 600,00 € HK Nitra, s.r.o. Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
23. November 2017
Zmluva o nájme
501/2017/AXNV
15 600,00 € HK Nitra s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
22. November 2019
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (PAVILÓN)
599/2019/AXNV
15 594,18 € Slovenský zväz chovateľov agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
18. Júl 2023
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (Vonkajšia plocha pri pavilóne "V") uzatvorená v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
155/2023/AXNV
15 475,20 € RUBICON Agency s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
14. Máj 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.88/OIPSS/2014
169/2014/AXVN
15 311,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.
21. Júl 2011
Zmluva o nájme a poskytnutí služieb
244/2011/AXVN
15 310,22 € Slovenský poľovnícky zväz, Medzinárodná výstava psov Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.