Centrálny register zmlúv

Technická univerzita vo Zvolene

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2011
Objednávka
OBJ/39/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik František Kadura - FERMAR
1. August 2011
DODATOK č.5 ku Kúpnej zmluva č. 1/OD/2011
R-8242/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik s.r.o.
8. August 2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0308-09 v znení jej platných dodatkov
R-8317/2011
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Technická univerzita vo Zvolene
12. August 2011
KÚPNA ZMLUVA
R-8578/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ján BACULÍK
12. August 2011
Zmluva o dielo 1/2011
R-8579/2011
0,00 € ECOBAU GROUP, a.s Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik
16. August 2011
Kúpna zmluva
R-7835/2011
0,00 € Mäsotop, s. r. o. Technická univerzita vo Zvolene
23. August 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
R-8883/2011
0,00 € VÝVOJ Martin, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
23. August 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
R-8884/2011
0,00 € VÝVOJ Martin, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
23. August 2011
DODATOK č.3 ku Kúpnej zmluva č. 2/OD/2011
R-8550/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik : PENIAK a spol. s r.o. obchod s drevom a rezivom lesnícka činnosť
5. September 2011
Zmena poistnej zmluvy
R-8893/2011
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Technická univerzita vo Zvolene
5. September 2011
KÚPNA ZMLUVA č. 22/OD/2011
R-9457/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik LENA spol. s.r.o
5. September 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
R-9263/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene ZÁKLADNÁ ŠKOLA, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen
5. September 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
R-9266/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ing. Zuzana Niščáková TANEČNÁ ŠKOLA ZUZANA
6. September 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
R-9420/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ing. Ondrej Chabada
7. September 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
R-9267/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Mgr. Richard Halmo - Spinn studio
12. September 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
R-9835/2011
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Súkromné gymnázium PHA
12. September 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
R-7877/2011
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Technická univerzita vo Zvolene
12. September 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
R-7878/2011
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Technická univerzita vo Zvolene
12. September 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
R-9160/2011
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Technická univerzita vo Zvolene
22. September 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
R-9652/2011
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Technická univerzita vo Zvolene