Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2015
Dohoda o úrovni poskytovaných služieb
INE023/2015
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Univerzita J. Selyeho v Komárne
2. Jún 2015
Zmluva o spolupráci
INE029/2015
0,00 € Mesto Dunajská Streda Univerzita J. Selyeho v Komárne
25. Jún 2015
Zmluva o vzájomnej spolupráci
INE032/2015
0,00 € Volejbalový klub Spartak Komárno Univerzita J. Selyeho v Komárne
8. Júl 2015
Rámcová zmluva na poskytnutie konzultačných služieb
R033/2015
0,00 € Partner Soft, spol. s.r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne
15. Júl 2015
DODATOK č. 1/35/2015 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 35/2015
1/35/2015
0,00 € Ádám Szobi Univerzita J. Selyeho v Komárne
15. Júl 2015
DODATOK č. 1/34/2015 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 34/2015
1/34/2015
0,00 € Róbert Bugár Univerzita J. Selyeho v Komárne
15. Júl 2015
DODATOK č. 1/33/2015 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 33/2015
1/33/2015
0,00 € András Takács Univerzita J. Selyeho v Komárne
21. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+
2015-1-SK01-KA103-008722
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Univerzita J. Selyeho v Komárne
30. Júl 2015
Zmluva o spolupráci č. 1/2015/UJS
1/2015/UJS
0,00 € CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Univerzita J. Selyeho
18. August 2015
Zmluva o spolupráci pri pristúpení do systému TRANSCARD
INE043/2015
0,00 € TransData s.r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne
19. August 2015
DODATOK č. 1/28/2015 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 28/2015
1/28/2015
0,00 € Annamária Véghová Univerzita J. Selyeho v Komárne
19. August 2015
DODATOK č. 1/31/2015 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 31/2015
1/31/2015
0,00 € Veronika Matusová Univerzita J. Selyeho v Komárne
19. August 2015
DODATOK č. 1/30/2015 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 30/2015
1/30/2015
0,00 € Kristína Kohelová Univerzita J. Selyeho v Komárne
19. August 2015
DODATOK č. 1/27/2015 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 27/2015
1/27/2015
0,00 € Tamás Méri Univerzita J. Selyeho v Komárne
20. August 2015
DODATOK č. 1/32/2015 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 32/2015
1/32/2015
0,00 € Renáta Pongráczová Univerzita J. Selyeho v Komárne
27. August 2015
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
SMS/1/2015
0,00 € Orsolya Deminger Univerzita J. Selyeho v Komárne
11. September 2015
Zmluva na prevádzkovanie bufetu
INE047/2015
0,00 € Zoltán Kucsora Univerzita J. Selyeho v Komárne
11. September 2015
Zmluva na prevádzkovanie bufetu
INE046/2015
0,00 € Zoltán Kucsora Univerzita J. Selyeho v Komárne
25. September 2015
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2015
INE051/2015
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Univerzita J. Selyeho v Komárne
7. Október 2015
Dodatok č. 5 k zmluve č. 091/PCO/2005 o poskytovaní služieb ochrany objektov uzatvorená zo dňa 06.04.2005
INE055/2015
0,00 € GRIFF Komárno, s.r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne