Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Február 2015
Rámcová zmluva R013/2015
R013/2015
0,00 € TRIPSY s.r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne
17. Marec 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+ číslo zmluvy - 2014-1-SK01-KA103-000257
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+ číslo zmluvy - 2014-1-SK01-KA103-000257
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Univerzita J. Selyeho v Komárne
1. Apríl 2015
DODATOK č. 1/1/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 1/2014
DODATOK č. 1/1/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 1/2014
0,00 € Emese Balya Univerzita J. Selyeho v Komárne
1. Apríl 2015
DODATOK č. 1/23/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 23/2014
DODATOK č. 1/23/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 23/2014
0,00 € Cyntia Szabóová Univerzita J. Selyeho v Komárne
1. Apríl 2015
DODATOK č. 1/16/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 16/2014
DODATOK č. 1/16/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 16/2014
0,00 € Flóra Monozlaiová Univerzita J. Selyeho v Komárne
1. Apríl 2015
DODATOK č. 1/5/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 5/2014
DODATOK č. 1/5/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 5/2014
0,00 € Judita Csalaová Univerzita J. Selyeho v Komárne
1. Apríl 2015
DODATOK č. 1/21/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 21/2014
DODATOK č. 1/21/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 21/2014
0,00 € Bálint Vörös Univerzita J. Selyeho v Komárne
1. Apríl 2015
DODATOK č. 1/7/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 7/2014
DODATOK č. 1/7/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 7/2014
0,00 € Victoria Dobosi Univerzita J. Selyeho v Komárne
1. Apríl 2015
DODATOK č. 1/10/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 10/2014
DODATOK č. 1/10/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 10/2014
0,00 € Kristián Gönczöl Univerzita J. Selyeho v Komárne
1. Apríl 2015
DODATOK č. 1/3/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 3/2014
DODATOK č. 1/3/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 3/2014
0,00 € Alexandra Büiová Univerzita J. Selyeho v Komárne
1. Apríl 2015
DODATOK č. 2/17/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 17/2014
DODATOK č. 2/17/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 17/2014
0,00 € Monika Nagyová Univerzita J. Selyeho v Komárne
1. Apríl 2015
DODATOK č. 1/24/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 24/2014
DODATOK č. 1/24/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 24/2014
0,00 € Dávid Sudický Univerzita J. Selyeho v Komárne
1. Apríl 2015
DODATOK č. 1/15/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 15/2014
DODATOK č. 1/15/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 15/2014
0,00 € Erika Marosiová Univerzita J. Selyeho v Komárne
1. Apríl 2015
DODATOK č. 1/22/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 22/2014
DODATOK č. 1/22/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 22/2014
0,00 € Tünde Tóthová Univerzita J. Selyeho v Komárne
1. Apríl 2015
DODATOK č. 1/4/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 4/2014
DODATOK č. 1/4/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 4/2014
0,00 € Ádám Czibula Univerzita J. Selyeho v Komárne
1. Apríl 2015
DODATOK č. 3/17/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 17/2014
DODATOK č. 3/17/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 17/2014
0,00 € Monika Nagyová Univerzita J. Selyeho v Komárne
1. Apríl 2015
DODATOK č. 1/9/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 9/2014
DODATOK č. 1/9/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 9/2014
0,00 € Žofia Fűriová Univerzita J. Selyeho v Komárne
1. Apríl 2015
DODATOK č. 1/20/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 20/2014
DODATOK č. 1/20/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 20/2014
0,00 € Gábor Szabó Univerzita J. Selyeho v Komárne
1. Apríl 2015
DODATOK č. 1/14/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 14/2014
DODATOK č. 1/14/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 14/2014
0,00 € Eva Magdová Univerzita J. Selyeho v Komárne
25. Máj 2015
Zmluva o spolupráci 021
INE021/2015
0,00 € Základná škola Zoltána Kodálya s VJM - Kodály Zoltán Alapiskola Univerzita J. Selyeho v Komárne