Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2014
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia
ŠK3/2014
0,00 € Alžbeta Mészárosová Univerzita J. Selyeho v Komárne
11. December 2014
Komisionárska zmluva
INE113/2014
0,00 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne
14. Január 2015
Zmluva o spolupráci 001
INE001/2015
0,00 € Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium Univerzita J. Selyeho v Komárne
16. Január 2015
Dodatok č. 4 k Zmluvám o združenej dodávke elektriny
INE002/2015
0,00 € ZSE Energia a.s. Univerzita J. Selyeho v Komárne
20. Január 2015
Zmluva o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k elektornickým informačným zdrojom II - NISPEZ II
INE003/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Univerzita J. Selyeho v Komárne
21. Január 2015
Autorská a licenčná zmluva č. 2015/01
INE122/2015
0,00 € PaedDr. Kinga Horváth, PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne
21. Január 2015
Autorská a licenčná zmluva č. 2015/02
INE123/2015
0,00 € PaedDr. Andrea Puskás, PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne
21. Január 2015
Autorská a licenčná zmluva č. 2015/03
INE124/2015
0,00 € Mgr. Barnabás Vajda, PhD., Mgr. Štefan Gaučík, PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne
21. Január 2015
Autorská a licenčná zmluva č. 2015/04
INE125/2015
0,00 € PhDr. Imrich Antalík, PhDr. Enikő Dobai Korcsmáros Univerzita J. Selyeho v Komárne
21. Január 2015
Autorská a licenčná zmluva č. 2015/05
INE126/2015
0,00 € Prof. Dr. András Németh, PaedDr. Edita Szabóová, PhD., PaedDr. Terézia Strédl, PhD., PaedDr. Kinga Horváth, PhD., Ing. István Szőköl, PhD., Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne
21. Január 2015
Autorská a licenčná zmluva č. 2015/06
INE127/2015
0,00 € Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne
21. Január 2015
Autorská a licenčná zmluva č. 2015/07
INE128/2015
0,00 € PaedDr. Terézia Strédl, PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne
21. Január 2015
Autorská a licenčná zmluva č. 2015/08
INE129/2015
0,00 € PaedDr. Melinda Nagy, PhD., PaedDr. Terézia Strédl, PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne
21. Január 2015
Autorská a licenčná zmluva č. 2015/09
INE130/2015
0,00 € PaedDr. Melinda Nagy, PhD., Ing. Pavol Balázs, PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne
21. Január 2015
Autorská a licenčná zmluva č. 2015/10
INE131/2015
0,00 € PaedDr. Melinda Nagy, PhD., MVDr. Janka Poráčová, PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne
26. Január 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov 004
N004/2015
0,00 € Metodicko - pedagogické centrum Univerzita J. Selyeho v Komárne
5. Február 2015
Dodatok č. 1/17/2014 k ERASMUS+ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium č. 17/2014
1/17/2014
0,00 € Monika Nagyová Univerzita J. Selyeho v Komárne
10. Február 2015
Mandátna zmluva č. 9/2015
M006/2015
Doplnená
0,00 € Ladislav Bús Univerzita J. Selyeho v Komárne
17. Február 2015
Zmluva o prenájme
N008/2015
Doplnená
0,00 € REFICIER JTL s.r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne
18. Február 2015
Rámcová zmluva R010/2015
R010/2015
Doplnená
0,00 € TRIPSY s.r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne