Centrálny register zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. August 2011
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. IV/52/10/ V I Družba
Z-Družba-2011-06
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolský internát Družba František Király, Mgr. art.
15. August 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 019/2010
IV/175/11/Mark.odd.
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK ROXY CATERING s.r.o.
16. August 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IV/10/11/JLF
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine PROGEONET, s.r.o.
22. August 2011
Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy: A5279881
IX/176/11/Tech.odd.
0,00 € Orange Slovensko a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK
22. August 2011
Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy: A3700103
IX/177/11/Tech. odd.
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK
22. August 2011
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o pripojení
IX/179/11/Tech.odd.
0,00 € Orange Slovensko a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK
22. August 2011
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o pripojení
IX/180/11/Tech.odd.
0,00 € Orange Slovensko a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK
22. August 2011
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o pripojení
IX/181/11/Tech.odd.
0,00 € Orange Slovensko a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK
22. August 2011
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o pripojení
IX/182/11/Tech.odd.
0,00 € Orange Slovensko a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK
22. August 2011
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o pripojení
IX/185/11/Tech.odd.
0,00 € Orange Slovensko a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK
23. August 2011
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o pripojení
IX/184/11/Tech.odd.
0,00 € Orange Slovensko a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK
23. August 2011
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o pripojení
IX/186/11/Tech.odd.
0,00 € Orange Slovensko a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK
31. August 2011
Zmluva č. PZ00088169_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Z-FRCTH-2011-02
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
5. September 2011
Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy: A3700103 SIM karta s prideleným telefónnym číslom 0918110022
IX/183/11/Tech.odd.
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny
5. September 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
010/2010/1.2/OPV/D03
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Univerzita Komenského v Bratislave
5. September 2011
Licenčná zmluva na vydanie diela č. 33/2011
Z-VYD-2011-33
0,00 € RNDr. Lívia Slobodníková, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave
6. September 2011
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy: 11412 1378
XI/16/2011/FiF UK
0,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK
6. September 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť
IX/189/11/tech.odd.
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK
6. September 2011
ZMLUVA O PODMIENKÁCH POSKYTNUTIA ÚČELOVÝCH PROSTRIEDKOV RIEŠENIE ÚLOHY Č. APVV-0197-10
Z-UKPRIF-2011-203
Doplnená
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
7. September 2011
Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 061/2009
IV/191/11/Mark.odd.
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Sysnet s.r.o.