Centrálny register zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Jún 2011
Dodatok č.6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
020/2009/5.1/OPVaV/D06
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Univerzita Komenského v Bratislave
16. Jún 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve
063/2010/4.2/OPVaV/D01/PZ
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Univerzita Komenského v Bratislave-Prírodovedecká fakulta UK
16. Jún 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve
044/2010/4.2/OPVaV/D01/PZ
Doplnená
0,00 € Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV Univerzita Komenského v Bratislave-Prírodovedecká fakulta UK
16. Jún 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve
044/2010/4.2/OPVaV/D01/PZ
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Univerzita Komenského v Bratislave-Prírodovedecká fakulta UK
16. Jún 2011
Zmluva o prevode práv a povinností
IV/10/11/VMĽŠ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - vysokoškolské mesto Ľ. Štúra UK Miedzga,s.r.o.
23. Jún 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z-Družba-2011-05
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave-Vysokoškolský internát Družba ALMANACH, s.r.o.
24. Jún 2011
Licenčná zmluva na vydanie diela č. 28/2011
Z-VYD-2011-28
0,00 € Mgr. Peter Polčic, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave
30. Jún 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 014/2011
IV/148/11/Mark.odd.
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave-Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny Almanach s. r. o.
30. Jún 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 017/2011
IV/149/11/Mark.odd.
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave-Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny ProfiCorp s. r. o.
30. Jún 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 018/2011
IV/150/11/Mark.odd.
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave-Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny VeV, s.r.o.
30. Jún 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 20/2011
IV/151/11/Mark.odd.
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave-Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny Mladiinfo Slovensko, o.z.
30. Jún 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IV/7/11/PRIF
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave-Prírodovedecká fakulta UK TETRASOFT, s.r.o.
30. Jún 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
IV/6/11/PRIF
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave-Prírodovedecká fakulta UK INTERCONTACT s.r.o., audítorské a poradenské služby
30. Jún 2011
Dodatok č.5 k Zmluve o praktickej výučbe a o zriadení výučbových pracovísk – kliník v zdravotníckom zariadení zo dňa 7. septembra 2006
Z-JLF-2011-06 UNM
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Univerzita Komenského v Bratislave-Jesseniova lekárska fakulta UK
30. Jún 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o partnerstve
015/2009/4.1/OPVaV/D06/PZ
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave-Prírodovedecká fakulta UK
30. Jún 2011
Komisionárska zmluva
XII/21/2011
0,00 € Artforum s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave-Filozofická fakulta UK
1. Júl 2011
Nájomná zmluva
XII/109/11/RUK
0,00 € Eva Bombová Univerzita Komenského v Bratislave
6. Júl 2011
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. kupujúceho JLFUK MT-71-OVO/2010
II/16/11/101/11/RUK
0,00 € FISHER Slovakia, spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
6. Júl 2011
Licenčná zmluva na vydanie diela č. 26/2011
Z-VYD-2011-26
0,00 € doc.PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH Univerzita Komenského v Bratislave
6. Júl 2011
Licenčná zmluva na vydanie diela č. 27/2011
Z-VYD-2011-27
0,00 € prof. MUDr. Viera Kristová, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave