Centrálny register zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Máj 2011
Zmluva o spolupráci
Z-LFUK-2011-02
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave-Lekárska fakulta UK
5. Máj 2011
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-0656-07
Z-LFUK-2011-03
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave-Lekárska fakulta UK
5. Máj 2011
Darovacia zmluva
Z-LFUK-2011-04
0,00 € MUDr. Zoltán Goldenberg, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave-Lekárska fakulta UK
5. Máj 2011
Zmluva o sponzorstve
Z-LFUK-2011-05
0,00 € SANOFI - aventis Pharma Slovakia s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave-Lekárska fakulta UK
5. Máj 2011
Darovacia zmluva
Z-LFUK-2011-09
0,00 € Tomáš Hamar Univerzita Komenského v Bratislave-Lekárska fakulta UK
5. Máj 2011
Darovacia zmluva
Z-LFUK-2011-11
0,00 € UCB s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave-Lekárska fakulta UK
5. Máj 2011
Zmluva o praktickej výučbe
Z-LFUK-2011-12
0,00 € AMV Medical, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave-Lekárska fakulta UK
5. Máj 2011
Darovacia zmluva
Z-LFUK-2011-15
0,00 € Mgr. Ján Beracka Univerzita Komenského v Bratislave-Lekárska fakulta UK
5. Máj 2011
Dodatok č.5 k Zmluve o prenájme nehnuteľnosti a umiestnení reklamného panelu zo dňa 6.2.2003
Z-LFUK-2011-14
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave-Lekárska fakulta UK ISPA spol. s r.o.
9. Máj 2011
Zmluva o dielo
I/28/11/RUK
0,00 € Ing. Tiburc Žilinčan Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát
9. Máj 2011
Zmluva na dodávky technických plynov vo fľašiach
III/13/2011/UST
0,00 € Linde Gas k.s. Univerzita Komenského v Bratislave-Prírodovedecká fakulta UK
11. Máj 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
008/2009/4.2/OPVaV/D06
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy výskumu a športuSR pre štrukturálne fondy EÚ Univerzita Komenského v Bratislave-Prírodovedecká fakulta UK
11. Máj 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č.SK-AT-0014-08
SK-AT-0014-08
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave-Prírodovedecká fakulta UK
12. Máj 2011
13.05.2011
IX/105/11/Mark.odd.
0,00 € Združenie CKM SYST - združenie pre študentov, mládež a učiteľov Univerzita Komenského v Bratislave-Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra-Mlyny
13. Máj 2011
Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve číslo 3287/2010 (02/2010)
II/2/10/71/11/RUK-PRF
0,00 € PRAGOLAB, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave-Prírodovedecká fakulta UK
16. Máj 2011
Dodatok č.12 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
027/2009/2.1/OPVaV/D12
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Univerzita Komenského v Bratislave
19. Máj 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. IV/2/2011
IV/2/2011
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave-Filozofická fakulta UK Tanečný klub „ DANUBE ”
19. Máj 2011
Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve č. II/118/10/RUK
II/53/11/118/10/RUK
0,00 € Antalis, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave
19. Máj 2011
Dodatok č.3 ku Kúpnej zmluve č.II/118/10/RUK
II/118/10/83/11/RUK
0,00 € Antalis, a.s. Univerzita Komenského v Bratislave
19. Máj 2011
Dodatok č.1 k zmluve o nájme parkovacieho boxu, ev.č. IV/17/10/RUK zo dňa 01.06.2010
Z-RPČ-2011-12
0,00 € United Nations High Commisioner for Refugees Univerzita Komenského v Bratislave