Centrálny register zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Apríl 2011
Licenčná zmluva na vydanie diela č.11
Z-VYD-2011-11
0,00 € prof.PhDr.Teodor Kollárik, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave
20. Apríl 2011
Dohoda
Z-OŠV-2011-VŠMU
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Vysoká škola muzických umení v Bratislave
20. Apríl 2011
Dohoda
Z-OŠV-2011-VŠVU
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
26. Apríl 2011
Darovacia zmluva
Z-UKPRIF-2011-043
0,00 € Slovenské jadrové fórum Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta UK
27. Apríl 2011
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
009/2009/2.2/OPVaV/D08
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Univerzita Komenského v Bratislave
28. Apríl 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme stojanov na lode ev.č.XII/64/09/RUK/CUŠ
Z-RPČ-2011-07
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave-Centrum univerzitného športu Turist Klub Filozof Bratislava
28. Apríl 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme stojanov na lode a užívaní šatní, ev.č.XII/17/10/CUŠ/RUK
Z-RPČ-2011-08
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave-Centrum univerzitného športu Klub Dunajských Vodákov-matematikov, fyzikov a informatikov Bratislava
28. Apríl 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov, ev.č.XII/46/2010/RUK CUŠ
Z-RPČ-2011-09
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave-Centrum univerzitného športu Vodácky klub Iuventa
28. Apríl 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov, ev.č.XII/44/10/RUK CUŠ
Z-RPČ-2011-10
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave-Centrum univerzitného športu Športový klub CABANOS
28. Apríl 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov, ev.č.XII/45/2010/RUK CUŠ
Z-RPČ-2011-11
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave-Centrum univerzitného športu KVR MISTRAL BRATISLAVA
28. Apríl 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
049/2010/4.2/OPVaV/D01
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Univerzita Komenského v Bratislave
28. Apríl 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
030/2009/4.1/OPVaV/D02
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Univerzita Komenského v Bratislave
28. Apríl 2011
Dodatok č.7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
026/2009/4.1/OPVaV/D07
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Univerzita Komenského v Bratislave
29. Apríl 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií
XII/97/10/60/11/RUK
0,00 € SITA - Slovenská tlačová agentúra a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta UK
3. Máj 2011
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služieb systému THESES
XII/19/09/64/11/RUK
0,00 € Masarykova univerzita Univerzita Komenského v Bratislave
4. Máj 2011
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. XII/148/10/RUK
XII/148/10/65/11/RUK
0,00 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s. Univerzita Komenského v Bratislave
4. Máj 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.I/7/10/RUK
I/7/10/25/11/RUK
0,00 € EUROCOMPANY - Marián Horváth Univerzita Komenského v Bratislave
5. Máj 2011
Zmluva o vedeckej a vedecko-technickej spolupráci a vytvorení spoločného výskumného pracoviska č.058-00
Z-UKPRIF-2011-044
Doplnená
0,00 € Hameln rds a.s. Univerzita Komenského v Bratislave-Prírodovedecká fakulta UK
5. Máj 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o spoločnom pracovisku
XIII/13/2009/2/2011/KBI,KMB
0,00 € Slovenská akadémia vied, Virologický ústav Univerzita Komenského v Bratislave-Prírodovedecká fakulta UK
5. Máj 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o spoločnom pracovisku
XIII/14/2009/3/2011/KBI,KMB
0,00 € Slovenská akadémia vied, Ústav molekulárnej biológie Univerzita Komenského v Bratislave-Prírodovedecká fakulta UK