Centrálny register zmlúv

Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. September 2011
Čiastková zmluva
XII/138/11/RUK
0,00 € Michal Vaško – VYDAVATEĽSTVO Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
9. September 2011
RÁMCOVA DOHODA č.: JLFUK MT 62-OVO/ 2011
II/130/11/RUK-JLF
0,00 € Ing. Peter Beňo - BERISS Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
13. September 2011
Licenčná zmluva na vydanie diela č. 24/2011
Z-VYD-2011-24
0,00 € doc. RNDr. Peter Mikuš, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Vydavateľstvo UK
19. September 2011
Licenčná zmluva na vydanie diela č. 23/2011
Z-VYD-2011-23
0,00 € prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave
19. September 2011
Licenčná zmluva na vydanie diela č. 34/2011
Z-VYD-2011-34
0,00 € PhDr. Viera Eliašová, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave
20. September 2011
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
XII/142/11/RUK
0,00 € Slovenské národné múzeum – Historické múzeum Univerzita Komenského v Bratislave
26. September 2011
Licenčná zmluva na vydanie diela č. 36/2011
Z-VYD-2011-36
0,00 € doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave, Vydavateľstvo
29. September 2011
Dodatok č. 8 k zmluve o nájme nebytových priestorov, ev. č. IV/4/04/RUK zo dňa 30.12.2003
Z-RPČ-2011-21
0,00 € Mesto Lučenec Univerzita Komenského v Bratislave
30. September 2011
Dodatok č. 3 k zmluve o nájme pozemku , ev. č. IV/26/04/RUK, uzatvorenej podľa § 663 a nasl.Občianskeho zákonníka
Z-RPČ-2011-22
0,00 € Adriana Lörinčíková - A – PRESS, živnostník Univerzita Komenského v Bratislave
7. Október 2011
Zmluva č. SAMRS/2011/11/01 o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky z programu SlovakAid
37/2011/FSEV
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
11. Október 2011
Zmluva o poskytovaní stravovania č. 1/2011
8/-/2011/ŠJ
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
13. Október 2011
Zmluva o spolupráci a spoločnom pracovisku
Z-UKPRIF-2011-221
0,00 € GENETON s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
19. Október 2011
Príkazná zmluva č. PZ/2011
XII/147/11/RUK
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave
19. Október 2011
Licenčná zmluva na vydanie diela č. 42/2011
Z-VYD-2011-42
0,00 € Mgr. Jarmila Galatová Univerzita Komenského v Bratislave
19. Október 2011
Licenčná zmluva na vydanie diela č. 43/2011
Z-VYD-2011-43
0,00 € doc. Ing. Lukáč Halčák, CSc Univerzita Komenského v Bratislave
21. Október 2011
Rámcova dohoda č.:152296/2011
JLFUK MT 72-OVO/2011
0,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
21. Október 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. XII/124/10/RUK
XII/124/10/152/11/RUK
0,00 € CGAIN, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
21. Október 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. XII/123/10/RUK
XII/123/10/151/11/RUK
0,00 € Zdenko Hanout Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
24. Október 2011
Licenčná zmluva na vydanie diela č. 39/2011
Z-VYD-2011-39
0,00 € prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave
24. Október 2011
Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania formou odborného výcviku a odbornej praxe č. 2/2011
9/4/2011/ŠJ
0,00 € Stredná odborná kola obchodu a služieb Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine