Centrálny register zmlúv

Poľnonákup TATRY, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Jún 2015
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve k rámcovej dohode
ČZ/01/2015 - 1
0,00 € AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo Poľnonákup Tatry, a.s.
21. September 2015
Rámcova dohoda na nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice, rok úrody 2015
013/2015
0,00 € AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo Poľnonákup Tatry, a.s.
4. Apríl 2016
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. OSM: KZ VP 21/2011
006/2016
0,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. Mesto Poprad
7. Apríl 2016
Zmluva o poskytovaní služby InBiz - Hlavná zmluva
004/2016
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Poľnonákup Tatry, a.s.
24. Október 2016
Rámcová dohoda
008/2016
0,00 € KUPREX s.r.o., INCOS s.r.o., Košice Poľnonákup Tatry, a.s.
31. Máj 2017
Rámcová dohoda
007/2017
0,00 € KUPREX s.r.o. Poľnonákup Tatry, a.s.
28. Júl 2017
Dodatok č. 1 ku Kúpno-predajnej zmluve
1/2017
0,00 € Poľnonákup TATRY, a.s. EURO HS, s.r.o.
25. September 2017
RÁMCOVÁ DOHODA
2/2017
0,00 € SLOVAGRO s.r.o., KT TRADE SLOVAKIA s.r.o., AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo Poľnonákup TATRY, a.s.
5. Jún 2018
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve k Rámcovej dohode č. 2
3/1/2018
0,00 € KT Trade Slovakia s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
10. Júl 2018
RÁMCOVÁ DOHODA
01/2018
0,00 € AS servis, s.r.o.; KT TRADE Slovakia s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
17. Január 2019
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve č. 2 k Rámcovej dohode č. 01/2018
1/2019
0,00 € KT Trade Slovakia s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
28. Marec 2019
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve č. 3 k Rámcovej dohode č. 01/2018
3/2019
0,00 € KT Trade Slovakia s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
7. Máj 2019
Rámcová dohoda
01/2019
0,00 € AS servis, s.r.o., INCOS s.r.o., Košice Poľnonákup TATRY, a.s.
8. August 2019
Rámcová dohoda
02/2019
0,00 € INCOS s.r.o., Košice; AS servis, s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
16. Január 2020
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve č. 1 k Rámcovej dohode č. 02/2019
01/2020
0,00 € INCOS s.r.o., Košice Poľnonákup TATRY, a.s.
6. Marec 2020
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve č. 2 k Rámcovej dohode č. 02/2019
03/2020
0,00 € AS servis, s.r.o. Poľnonákup TATRY, a.s.
14. Júl 2020
Zmluva o výkone funkcie predsedu predstavenstva
15/2020
0,00 € Mgr. Marek Juro Poľnonákup TATRY, a.s.
31. Júl 2020
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva
16/2020
0,00 € Ing. Tomáš Svrček Poľnonákup TATRY, a.s.
31. Júl 2020
Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva
17/2020
0,00 € Mgr. Ľuboš Sopoliga Poľnonákup TATRY, a.s.
31. Júl 2020
Zmluva o výkone funkcie predsedu dozornej rady
18/2020
0,00 € JUDr. Dušan Kyseľ Poľnonákup TATRY, a.s.