Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/01/19B/43
5 134,80 € Slovenský integračný podnik, o. z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
29. September 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/01/060/151
4 151,10 € 'Michael Krky' Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
2023/OE/53
452,00 € Sárközyová Marcela Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
2023/OE/54
8 431,24 € Tomáš Lörinc Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
2023/OE/55
810,00 € Liudmyla Priadka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
26. September 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
23/01/059/72
2 310,66 € Branislav Dobrotka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
25. September 2023
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
23/01/060/147
1 604,62 € Ing. Tomáš Cibulka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
22. September 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/01/19B/42
10 269,60 € Intepo s.r.o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
22. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
2023/OE/52
810,00 € Richard Mészaroš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. September 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/01/059/73
2 353,48 € LM reklama s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
2023/OE/49
74,00 € Vorlíček Ivan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
2023/OE/50
74,00 € Vorlíček Ivan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
2023/OE/51
810,00 € Eva Benčíková RAMON ZIPPI CAFETERIA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19. September 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP - konateľ, ŠR
23/01/059/71
1 875,00 € Api Country s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
14. September 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/01/059/70
2 721,45 € Osiris Development 1 s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
14. September 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP - konateľ, ŠR
23/01/059/69
4 013,70 € M-LINK, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. September 2023
Dohoda §59, SZČO so ZP - konateľ, ŠR
23/01/059/68
2 096,70 € Astur Falconry s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. September 2023
Dohoda §54, Pomáhame utečencom (Opatrenie č. 4 Zapracovanie)
23/01/054/101
300,00 € TWO LINE SK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. September 2023
Dohoda §54, Pomáhame utečencom (Opatrenie č. 4 Zapracovanie)
23/01/054/99
300,00 € LINDEA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. September 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/01/060/146
3 046,47 € Rozvoj Dieťaťa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava