Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
2024/OE/52
428,56 € Rigo Oto Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
21. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
2024/OE/53
5 600,00 € Bc. Marek Sántai Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/01/19B/13-2
0,00 € Alfageo s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/01/19B/15-1
0,00 € Štúdio 'M' spol. s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19. Jún 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/01/19B/34
122 364,10 € LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o., r. s. p. , skratka L&P s.r.o., r. s .p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/01/19B/24-1
0,00 € Štúdio 'M' spol. s. r. o., r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19. Jún 2024
Dohoda – Zručnosti zamestnancov – v zmysle schémy DM a mimo schémy
24/01/054/59
150 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
18. Jún 2024
Dodatok ŠR
24/01/060/69-1
0,00 € Moving Board Slovakia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
18. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
2024/OE/50
1 800,00 € Hanáčková Kristína Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
18. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
2024/OE/51
2 054,47 € Skácelová Katarína Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
17. Jún 2024
Dodatok č.4 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/ÚPSVR Bratislava
Dodatok č. 4 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/ÚPSVR Bratislava
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
17. Jún 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/01/059/112
5 989,92 € cShop SK s. r. o. r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
14. Jún 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/01/19B/33
5 217,88 € AIMI,s.r.o, r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
14. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
2024/OE/47
261,00 € Kováč Matúš, v zák. zastúpení Králiková Adela Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
14. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
2024/OE/48
1 643,07 € Rakovská Barbora Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
14. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
2024/OE/49
4 110,00 € Andrea Belková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
13. Jún 2024
Dodatok ŠR
24/01/054/52-1
0,00 € EAGLE SECURITY, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. Jún 2024
Dohoda – Zručnosti zamestnancov – v zmysle schémy DM a mimo schémy
24/01/054/50
3 000,00 € Komunita RAFAEL n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. Jún 2024
Dohoda – Zručnosti zamestnancov – v zmysle schémy DM a mimo schémy
24/01/054/55
58 032,12 € Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. Jún 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/01/19B/9-2
0,00 € Slovenský integračný podnik, o. z., registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava