Centrálny register zmlúv

IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Marec 2024
Kontrakt na rok 2024
IVES_ ZM_A_2024_00001_2024
1 367 240,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. December 2020
Kontrakt na rok 2021 číslo: SITB-OA6-2020/001312, číslo u poskytovateľa: A/2020/00114
IVES_ZM_A-2020-00114_2020
1 317 940,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
12. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní riešiteľských kapacít s číslom u zadávateľa SITB-OA6-2021-002138 a s číslom u riešiteľa A-2021-00089
IVES_ ZM_A_2021_00089_2022
Doplnená
1 182 672,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
16. Január 2020
Zmluva o poskytovaní riešiteľských kapacít číslo u zadávateľa: SITB-OA6-2019/001232, číslo u riešiteľa: A/2019/00115
IVES_ZM_A-2019-00115_2020
1 149 120,00 € Slovenská republika v zastúpení IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
21. December 2018
Zmluva o poskytovaní riešiteľských kapacít číslo u zadávateľa: SITB-OA6-2018/001235, číslo u riešiteľa: A/2018/00118
IVES_ZM_A-2018-00118_2018
1 073 520,00 € Slovenská republika v zastúpení IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
9. Január 2018
Zmluva o poskytovaní riešiteľských kapacít, číslo u zadávateľa: SITB-OA6-2017/001270, číslo u riešiteľa: A/2017/00117
IVES_ZM_A-2017-00117_2018
997 920,00 € Slovenská republika v zastúpení IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
27. Január 2017
Zmluva o poskytovaní riešiteľských kapacít číslo u zadávateľa: SITB-OA6-2017/000030 číslo u riešiteľa: A/2016/00098
IVES_ZM_A-2016-00098_2017
967 680,00 € Slovenská republika v zastúpení IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Slovenská republika v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
26. Február 2015
Zmluva o poskytovaní riešiteľských kapacít, číslo u zadávateľa: SITB-OA6-2015/000050, číslo u riešiteľa: A/2014/00106
IVES_ZM_A-2014-00106_2015
907 200,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15. Marec 2016
Zmluva o poskytovaní riešiteľských kapacít číslo u zadávateľa: SITB-OA6-2016/000045 číslo u riešiteľa: A/2015/00110
IVES_ZM_A-2015-00110_2016
907 200,00 € Slovenská republika, IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2. Apríl 2014
Zmluva o poskytovaní riešiteľských kapacít s číslom u zadávateľa: SITB-OA6-2014/000098 a s číslom u riešiteľa: A/2013/00112
IVES_ZM_A-2013-00112_2014
835 200,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22. November 2013
Zmluva o prevode správy majetku č. SITB-002-2013/000885-008
IVES_ZM_SITB-002-2013-000885-008_2013
47 285,25 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika - IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
7. Máj 2021
Zmluva o dielo č. B/2021/000142
IVES_ZM_B-2021-000142_2021
44 320,64 € ART-TERM, spoločnosť s ručením obmedzeným IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
26. Február 2015
Kúpna zmluva č. B/2015/000077
IVES_ZM_B-2015-000077_2015
23 999,29 € Porsche Slovakia, spol. s r.o IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
12. Október 2021
Rámcová dohoda č. 1-2021
IVES_ZM_1-2021_2021
11 934,01 € FL TRADE Plus, s.r.o. IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
3. Júl 2012
Zmluva o dielo č. B/2012/000123
IVES_ZM_B-2012-000123_2012
8 869,80 € Realita s.r.o. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
1. Október 2015
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade so zákonom NR SR 278/93 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 659 a nasl. Obchodného zákonníka č. A/2015/001630, CUZ-IVS-616/2015
IVES_ZM_ A-2015-001630_2015
6 130,24 € Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany, stredisko Inštitút pre verejnú správu ul. Schneidera-Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
3. Október 2012
Zmluva o poskytovaní ubytovania číslo A/2012/001146
IVES_ZM_A-2012-001146_2012
4 159,36 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice Parazitologický ústav SAV
9. Jún 2015
Zmluva o predaji motorových palív a služieb prostredníctvom Palivových kariet uzatvorená v zmysle § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
IVES_ZM_B-2015-000157_2015
3 000,00 € SLOVNAFT, a.s. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
21. September 2021
Zmluva č. 5/2021 o poskytovaní praktického vyučovania
IVES_ZM_5-2021_2021
2 700,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice
24. Máj 2013
Zmluva o prevode správy majetku č. SITB-002-2013/000885-005
IVES_ZM_SITB-002-2013-000885-005_2013
1 649,00 € SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice