Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2014
Zmluva o nájme služobného bytu
SHNM_ZM_SHNM-OSNM2-2014-001032-021_2014
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Gabriela Nováková
14. Apríl 2014
Darovacia zmluva
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2014-000902-007_2014
0,00 € Stražan s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
5. Máj 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č 03-01/SE-03/2013-P
SHNM_D01_03-01-SE -03-2013-P_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR
9. Máj 2014
Zmluva o spolupráci
SHNM_ZM_SHNM-OD-2014-001215_2014
0,00 € Autoklub Slovakia Assistance, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26. Máj 2014
Rámcová dohoda
SHNM_ZM_OVO2-2014-000037-045_2014
0,00 € Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26. Máj 2014
Rámcová dohoda
SHNM_ZM_OVO2-2014-000037-044_2014
0,00 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26. Máj 2014
Rámcová dohoda
SHNM_ZM_OVO2-2014-000037-043_2014
0,00 € Porsche Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28. Máj 2014
Darovacia zmluva
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2014-001018-002_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Slovenský Grob
28. Máj 2014
Kúpna zmluva
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2014-001150-001_2014
0,00 € Porsche Slovakia, spol. s r.o. SHNM_ZM_SHNM-OD1-2014-001150-001_2014
29. Máj 2014
ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU A DOHODA O ZRÁŽKACH ZO MZDY č.p.: SHNM-OSNM4-2014/000986-001
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-2014-000986-001_2014
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Peter Stupár
29. Máj 2014
ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU A DOHODA O ZRÁŽKACH ZO MZDY č.p.: SHNM-OSNM4-2014/000986-003
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-2014-000986-003_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Marián Záhon
30. Máj 2014
ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU A DOHODA O ZRÁŽKACH ZO MZDY č.p.:SHNM-OSNM4-2014/000986-002
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-2014-000986-002_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Peter Ostrolucký
2. Jún 2014
Rámcová dohoda
SHNM_ZM_OVO1-2013-000634_2014
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. Jún 2014
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-9-1-2014-P_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
6. Jún 2014
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
SHNM_ZM_SHNM-OSNM2-2014_001273-001_2014
0,00 € PRIMA INVEST, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16. Jún 2014
Kúpna zmluva
SHNM_ZM_ SHNM-OD1-2014-001150-002_2014
0,00 € Porsche Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
18. Jún 2014
Kúpna zmluva
SHNM_ZM_ SHNM-OVO2-2014-000349_2014
0,00 € Radoslav Bubeňko - BUTEX Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18. Jún 2014
Kúpna zmluva
SHNM_ZM_SHNM-OD-2014-001150-004_2014
0,00 € Porsche Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
25. Jún 2014
Kúpna zmluva
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2014-00150-003_2014
0,00 € ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Jún 2014
ZMLUVA O NÁJME SLUŽOBNÉHO BYTU č.p.: SHNM-OSNM4-2014/000986-004
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-2014-000986-004_2014
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky kpt. Ing. Radim Brettschneider