Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2013
Príkazná zmluva
SHNM_ZM_0381-2013_2013
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
29. Máj 2013
Dodatok č. 1 zmluvy o poskytovaní služby č.p. KRPZ-BA-EO4-187-006/2012
SHNM_D01_KRZP-BA-ZM-EO-17-099-2012_2013
0,00 € Martin Augustín Autovrakovisko MATTY Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
4. Jún 2013
Zmluva o dodávke a refundácii nákladov za poskytnutie dodávky pitnej vody, IZCO-COKR2-2013/000117-008
SHNM_ZM_IZCO-COKR2-2013-000117-008_2013
0,00 € COMFORT HOME, s.r.o. Ministersvo vnútra Slovenskej republiky
6. Jún 2013
Príkazná zmluva
SHNM_ZM_ZML-3-26-2013-230_2013
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Štatistický úrad Slovenskej republiky
6. Jún 2013
Príkazná zmluva
SHNM_ZM_3538-2013-KU-OMO-001_2013
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Národný bezpečnostný úrad
19. Jún 2013
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2013-000860-008_2013
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
25. Jún 2013
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu - administratívna budova v Senci na Hurbanovej 21
CP_ZM_CPBA-ON-034-2013_2013
0,00 € Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1. Júl 2013
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2013-000860-009_2013
0,00 € SANDLANDER INVEST s. r. o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. Júl 2013
Zmluva č. K 244 o kvalite odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou
CP_ZM_CPBA-OE-10-005-2013-US_2013
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. Júl 2013
Zmluva č. K 245 o kvalite odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou
CP_ZM_CPBA-OE-10-006-2013-US_2013
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. Júl 2013
Zmluva č. K 40 o kvalite odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou
Suhlas - CP_ZM_CPBA-ON-10-009-2013_2013
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. Júl 2013
Zmluva č. K 5/M o kvalite odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou
CP_ZM_CPBA-ON-10-010-2013_2013
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. Júl 2013
Zmluva č. K 189 o kvalite odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou
CP_ZM_CPBA-ON-10-013-2013_2013
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. Júl 2013
Zmluva č. K 94 o kvalite odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou
CP_ZM_CPBA-ON-10-014-2013_2013
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. Júl 2013
Zmluva č. K 41 o kvalite odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou
CP_ZM_CPBA-ON-10-015-2013_2013
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. Júl 2013
Zmluva č. K 200 o kvalite odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou
CP_ZM_CPBA-ON-10-016-2013_2013
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
4. Júl 2013
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č.: 52/ON-2013
CP_ZM_52-ON-2013_2013
0,00 € ČaSS spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
4. Júl 2013
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č.p.: 53/ON-2013
CP_ZM_53-ON-2013_2013
0,00 € ČaSS spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
4. Júl 2013
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č.p.: CPBB_ZM_096-2013_2013
CP_ZM_CPBB-ZM-096-2013_2013
0,00 € WALS, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
4. Júl 2013
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č.p.: CPBB_ZM_097-2013_2013
CP_ZM_CPBB-ZM-097-2013_2013
0,00 € WALS, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky