Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-61/OSNMIV-2007 zo dňa 08.02.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-104-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Miloš Stupák
2. Október 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-34/OSNMIV-2007 zo dňa 12.02.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-105-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Milan Kováč
2. Október 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-58/OSNMIV-2007 zo dňa 15.02.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-106-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Róbert Gucký
2. Október 2014
Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zriadení záložného práva s dohodou o predkupnom práve
SHNM_ZM_SHNM-OSNM4-3-086-2014-KZ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Jaroslav Trpín, Monika Trpínová
2. Október 2014
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č.p.:VS-37-48/EO-3-2004
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-107-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Marianna Kováčová
2. Október 2014
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č.p.:VS-37-110/EO-2004
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-108-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Nadežda Kompasová
3. Október 2014
Dodatok č. 1 k NZ č. SE-26-40/OSNMIV-2007 zo dňa 20.02.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-109-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Henrich Velčický
3. Október 2014
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. p.: SE-OVO2-2012-000502-109 zo dňa 27.02.2012
SHNM_D01_SE-OVO2-2012-000502-109_2014
0,00 € ČaSS spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. Október 2014
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. p.: SE-OVO2-2011-000502-112 zo dňa 27.02.2012
SHNM_D01_SE-OVO2-2011-000502-112_2014
0,00 € ČaSS spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. Október 2014
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. p.: SE-OVO2-2011-000502-115 zo dňa 27.02.2012
SHNM_D01_SE-OVO2-2011-000502-115_2014
0,00 € ČaSS spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6. Október 2014
Rámcová dohoda
SHNM_ZM_OVO2-2014-000015-001_2014
0,00 € Hyundai Motor Czech s.r.o. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
6. Október 2014
Rámcová dohoda
SHNM_ZM_OVO2-2014-000015-002_2014
0,00 € Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
6. Október 2014
Rámcová dohoda
SHMM_ZM_OVO2-2014-000015-003_2014
0,00 € Porsche Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
7. Október 2014
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č.p.: SE-7-8/OSNMIV-2010
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-110-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Jozef Grňo
7. Október 2014
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-43/OSNMIV-2007 zo dňa 11.02.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-111-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Miriam Buzášiová
9. Október 2014
Dodatok č. 1 k NZ č.SE-26-62/OSNMIV-2007 zo dňa 24.01.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-098-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Bc. Katarína Kádárová
9. Október 2014
Dodatok č. 1 k NZ č. SE-26-59/OSNMIV-2007 zo dňa 15.2.2008
SHNM_DO1_SHNM-OSNM4-2-099-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Karin Filipčíková
9. Október 2014
Dodatok č. 1 k NZ č.SE-26-6/OSNMIV-2007 zo dňa 01.02.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-097-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Marián Lukáček
10. Október 2014
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č.p.: SE-37-108/EO-2004
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-112-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Daniel Šiška
10. Október 2014
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č.p.: SE-26-55/OSNMIV-2008 zo dňa 13.02.2008
SHNM_D01_SHNM-OSNM4-2-114-2014-PJ_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Roman Grožaj