Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2013
Zmluva o poskytovaní služieb č.p.: CPBA-OE-6-29/2013
SE_ZM_CPBA-OE-6-29-2013_2013
0,00 € AB Facility, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24. Apríl 2013
Zmluva o poskytovaní služieb č.p.: CPBA-OE-6-30/2013
SE_ZM_CPBA-OE-6-30-2013_2013
0,00 € AB Facility, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
24. Apríl 2013
Zmluva o poskytovaní služieb č.p.: CPBA-OE-6-31/2013
SE_ZM_CPBA-OE-6-31-2013_2013
0,00 € AB Facility, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Apríl 2013
Dodatok č.5/2013 k zmluve o dodávke plynu
SHNM_D05_SHNM-OSNM2-2013-000441-061_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Apríl 2013
Dodatok č.5/2013 k zmluve o dodávke plynu
SHNM_D05_SHNM-OSNM2-2013-000441-062_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Apríl 2013
Dodatok č.5/2013 k zmluve o dodávke plynu
SHNM_D05_SHNM-OSNM2-2013-000441-063_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Apríl 2013
Dodatok č.5/2013 k zmluve o dodávke plynu
SHNM_D05_SHNM-OSNM2-2013-000441-064_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Apríl 2013
Dodatok č.5/2013 k zmluve o dodávke plynu
SHNM_D05_SHNM-OSNM2-2013-000441-065_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Apríl 2013
Dodatok č.5/2013 k zmluve o dodávke plynu
SHNM_D05_SHNM-OSNM2-2013-000441-066_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Apríl 2013
Dodatok č.5/2013 k zmluve o dodávke plynu
SHNM_D05_SHNM-OSNM2-2013-000441-067_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Apríl 2013
Dodatok č.5/2013 k zmluve o dodávke plynu
SHNM_D05_SHNM-OSNM2-2013-000441-068_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Apríl 2013
Dodatok č.5/2013 k zmluve o dodávke plynu
SHNM_D05_SHNM-OSNM2-2013-000441-069_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Apríl 2013
Dodatok č.5/2013 k zmluve o dodávke plynu
SHNM_D05_SHNM-OSNM2-2013-000441-070_2013
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2. Máj 2013
Príkazná zmluva
SHNM_ZM_731-947-2013-INSL_2013
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
7. Máj 2013
Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Bratislavským samosprávnym krajom
CPBA_ZM_CPBA-64-001-2013_2013
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Bratislavský samosprávny kraj
14. Máj 2013
Príkazná zmluva
SHNM_ZM_ZM-2013-0167_2013
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s
14. Máj 2013
Príkazná zmluva
SHNM_ZM_125-2013_2013
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo zdravotníctvo Slovenskej republiky
14. Máj 2013
Príkazná zmluva
SHNM_ZM_2013067202_2013
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky
14. Máj 2013
Príkazná zmluva
SHNM_ZM_33-2013-1-9_2013
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16. Máj 2013
Zmluva o výpožičke
SHNM_ZM_SHNM-OD1-2013-000860-007_2013
0,00 € JUDr. Martin Glváč Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky