Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Prezídium HaZZ)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. September 2015
Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel číslo PHZ-OPK2-2015/001054-140
PHZ-OPK2-2015/001054-140
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Hurbanovo
30. September 2015
Rámcová dohoda č.p.: OVO2-2015/000015-20
OVO2-2015/000015-20
Doplnená
0,00 € LBM - Bratislava, s.r.o Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. September 2015
Rámcová dohoda č.p.: OVO2-2015/000015-19
OVO2-2015/000015-19
0,00 € SOG Tactical s.r.o. Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. September 2015
Rámcová dohoda č.p.: OVO2-2015/000015-18
OVO2-2015/000015-18
0,00 € BEATA YACHT MARINE s.r.o. Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2. Október 2015
Rámcová dohoda č.p.: OVO1-2015/000480-054
OVO1-2015/000480-054
Doplnená
0,00 € TERRASTROJ spol. s.r.o. Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2. Október 2015
Rámcová dohoda č.p.: OVO1-2015/000480-055
OVO1-2015/000480-055
0,00 € KUHN - SLOVAKIA s.r.o. Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
9. Október 2015
Zmluva o výpožičke č. MVSR-1-15-8/15
MVSR-1-15-8/15
0,00 € AUTO-IMPEX, spol. s r.o. Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
13. Október 2015
Rámcová dohoda č.p.: OVO2-2015/000274-12
OVO2-2015/000274-12
0,00 € Skupina dodávateľov Heston s.r.o. - AQUACOMP HARD s.r.o.Vedúci člen skupiny dodávateľov Heston s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
13. Október 2015
Rámcová dohoda č.p.: OVO2-2015/000274 -12
OVO2 - 2015/000274 -12
Doplnená
0,00 € AQUA SOLUTIONS s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
13. Október 2015
Rámcová dohoda č.p.:OVO2-2015/000274 -12
OVO2-2015/000274 -12
Doplnená
0,00 € EXIMA, spol. s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
13. Október 2015
Rámcová dohoda č.OVO1-2015/000362-073 na nákup kompletných zásahových potápačských oblekov pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
OVO1-2015/000362-073
0,00 € PRO- DIVE s.r.o. Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21. Október 2015
Darovacia zmluva č. KRHZ-TT-175/2015-030
KRHZ-TT-175/2015-030
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Čierna Voda
22. Október 2015
Darovacia zmluva č. KRHZ-TN-18-015/2015
KRHZ-TN-18-015/2015
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Beluša
22. Október 2015
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-TN-18-018/2015
KRHZ-TN-18-018/2015
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Mojtín
22. Október 2015
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-TN-18-017/2015
KRHZ-TN-18-017/2015
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Papradno
22. Október 2015
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-TN-18-019/2015
KRHZ-TN-18-019/2015
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Bystričany
22. Október 2015
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-TN-18-016/2015
KRHZ-TN-18-016/2015
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Brvnište
22. Október 2015
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-TN-18-014/2015
KRHZ-TN-18-014/2015
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Pruské
22. Október 2015
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-TN-18-013/2015
KRHZ-TN-18-013/2015
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Pobedim
22. Október 2015
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-BB-800/2015
KRHZ-BB-800/2015
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Sielnica