Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2011
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-28-223-2011_2011
26 500,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach P H
30. November 2011
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-28-224-2011_2011
26 500,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach M M
3. Február 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-28-273-2011_2012
26 500,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach PhDr. Juraj Zsiga
3. Február 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-77-009-2012_2012
Doplnená
26 500,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Mgr. Martin Hudák
3. Február 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-77-013-2012_2012
26 500,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach JUDr. Vlastimil Palenčár
3. Máj 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-77-090-2012_2012
26 500,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Ing. Milan Kozák
3. Máj 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-77-086-2012_2012
26 500,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Bc. Ján Jurko
3. Máj 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-77-081-2012_2012
26 500,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Mgr. Lea Dobošová
30. Október 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-77-198-2012_2012
26 500,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Bc. Marián Truhan
30. Október 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-77-203-2012_2012
26 500,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Ing. Janette Vrábelová
18. December 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-77-282-2012_2012
26 500,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Ing. Imrich Jurko
18. December 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-77-294-2012_2012
26 500,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Ing. Michal Husnaj
18. December 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-77-289-2012_2012
26 500,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Ing. Martin Gancarčík
18. December 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-77-279-2012_2012
26 500,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Ing. Radovan Timko
18. December 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-77-278-2012_2012
Doplnená
26 500,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Marián Bartko
18. December 2012
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
KRPZ-KE_ZM_EO1-77-295-2012_2012
26 500,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Bc. Petra Šejnohová
19. Jún 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-63-007-2013_2013
Doplnená
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Patrícia Máleková
19. Jún 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálnej fondu
CPKE_ZM_OMP-63-003-2013_2013
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Magdaléna Tóthová
19. Jún 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo soaciálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-63-001-2013_2013
Doplnená
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR JUDr. Žaneta Maniková
28. August 2013
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-63-013-2013_2013
26 500,00 € Ministerstvo vnútra SR Zdenko Hanečák