Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2019
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003722-008-2018_2019
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Dávid Korl
4. Január 2019
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003685-007-2018_2019
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Vladimír Daniel
25. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002641-010-2019_2019
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Lukáš Mihalik
25. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002555-010-2019_2019
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Vladimír Vaľovský
14. November 2019
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003448-010-2019_2019
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Michal Halula
14. November 2019
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003576-008-2019_2019
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Radovan Mihalovič
14. November 2019
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003522-010-2019_2019
Doplnená
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Peter Ždiňák
10. Marec 2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001706-010-2020_2020
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Pavol Goduľa
12. Marec 2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001736-010-2020_2020
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Dominik Harčár
20. Apríl 2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001804-009-2020_2020
Doplnená
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Peter Čollák
1. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002725-008-2020_2020
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Róbert Karafa
14. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002651-008-2020_2020
50 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Lukáš Jakub
24. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001806-011-2021_2021
50 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Peter Dančik
8. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003163-010-2021_2021
50 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Ľubomír Miľovčík
8. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003038-011-2021_2021
50 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Patrik Votoček
8. Júl 2021
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003160-011-2021_2021
50 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky JUDr. Martin Gura
28. Október 2021
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-004162-006-2021_2021
Doplnená
50 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Lukáš Kováč
28. Október 2021
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-004161-009-2021_2021
50 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Rastislav Cibere
11. November 2021
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-004138-009-2021_2021
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Ivan Sepeši
30. December 2021
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-004160-009-2021_2021
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Miriama Tomková