Centrálny register zmlúv

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Júl 2024
Dodatok č. 9 k Zmluve č. ZM/2019/0255 na vypracovanie DÚR, 8a po DÚR, DSP v podrobnosti DRS, 8a po DSP, dSZ, DP, výkon AD a KD pre stavbu: Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto
DZM/2019/0255/0009
86 978,00 € DOPRAVOPROJEKT, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
10. Júl 2024
Zmluva o dielo Oprava diaľničného mosta ev.č. D1-229 Podbanské, pravý most
ZM/2024/0334
1 820 707,76 € Metrostav DS a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9. Júl 2024
Kúpna zmluva - predaj vozidla Škoda Fabia Combi
ZM/2024/0326
580,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Michal Hodor
9. Júl 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. ZM/2022/0111 - Zhotovenie stavby R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha
DZM/2022/0111/0006
0,00 € EUROVIA SK, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9. Júl 2024
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
ZM/2024/0327
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ľubomír Víglaský
9. Júl 2024
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
ZM/2024/0328
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Miroslav Ondrúšek
9. Júl 2024
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
ZM/2024/0329
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Peter Chovanyecz
9. Júl 2024
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
ZM/2024/0330
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Marián Dedič
9. Júl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 30203/NZaZoBKZ/008/2024/Záblatie/4930
ZM/2024/0331
247,46 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Jozef Bartek
9. Júl 2024
Zmluva o bežnom účte
ZM/2024/0332
0,00 € Štátna pokladnica Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
9. Júl 2024
Zmluva o využívaní cash poolingu
ZM/2024/0333
0,00 € Štátna pokladnica Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
8. Júl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy ( Horná Streda)
ZM/2024/0325
125,82 € Západoslovenská distribučná, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
8. Júl 2024
Nájomná zmluva
30201/NZ-061/2024/Hubová/7596-04/0920/DPP
1,03 € Mária Galanová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
8. Júl 2024
Nájomná zmluva
30201/NZ-076/2024/Hubová/7596-04/0920/DPP
19,27 € Marián Hatala Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
8. Júl 2024
Nájomná zmluva
30201/NZ-173/2024/Hubová/7596-04/0920/DPP
2,63 € Miroslav Novotný Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
8. Júl 2024
Dohoda o náhrade za zriadenie vecného bremena
30603/DoVB-13/2024/Tomášovce/1190/SO 669/ŠomZd
10,14 € Alžbeta Galádová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
8. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2024/0307 o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely
DZM/2024/0307/0001
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Marek Gocník
8. Júl 2024
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30600/DoNVB-009/2024/Podrečany/1190/2591/SO658, 654
8,98 € Ján Čaja Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
8. Júl 2024
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30600/DoNVB-010/2024/Podrečany/1190/2591/SO658, 654
29,93 € Andrej Ďurove Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
8. Júl 2024
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30600/DoNVB-015/2024/Podrečany/1190/2591/SO658, 654
5,99 € Mária Gáfriková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.