Centrálny register zmlúv

Správa zariadení ÚV SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Máj 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov - BUFET
037/2011/SZ
133,70 € Správa zariadení ÚV SR RudolfPlišňák KOSYS
14. Január 2011
Zmluva o pripojení
2/2011
99,00 € OptoSat, s.r.o. Správa zariadení ÚV SR
25. Január 2011
Zmluva o prevode majetku štátu - VW Passat
003/2011
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
11. Február 2011
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
006-2011
0,00 € SATRO s.r.o. Správa zariadení ÚVSR
11. Február 2011
Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb
008/2011
Doplnená
0,00 € TREZOR SLOVAKIA s.r.o. Správa zariadení ÚVSR
20. Február 2011
Zmluva o výpožičke hnuteľného majektu za účelom implementácie projektu
010/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Centrum právnej pomoci
23. Február 2011
Kúpna zmluva na dodanie tovaru
011/2011/SZ
0,00 € Marián Janík Správa zariadení ÚV SR
27. Február 2011
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
012/2011/SZ
0,00 € JUDr. Ing Ivan Bojna, advokát Správa zariadení ÚVSR
8. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
015/2011/SZ
0,00 € renova RN Správa zariadení ÚV SR
10. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
016/2011/SZ
Doplnená
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
11. Marec 2011
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku za účelom implementácie projektu
019/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Mestský úrad vo Svidníku
11. Marec 2011
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku za účelom implementácie projektu
020/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Mesto Sečovce, Mestský úrad
11. Marec 2011
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku za účelom implementácie projektu
021/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Mesto Skalica
18. Marec 2011
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku za účelom implementácie projektu
022/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Mesto šaľa
18. Marec 2011
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku za účelom implementácie projektu
023/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Mesto Vranov nad Topľou
22. Marec 2011
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku za účelom implementácie projektu
025/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Mesto Stropkov
7. Apríl 2011
Zmluva o dielo
31/2011/SZ
0,00 € LUKO- SK s.r.o. Správa zariadení ÚV SR
14. Apríl 2011
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku za účelom implementácie projektu
033/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Mesto Zvolen
21. Apríl 2011
Zmluva o postúpení práv a povinností
032/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
29. Apríl 2011
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku za účelom implementácie projektu
036/2011/SZ
0,00 € Správa zariadení ÚV SR Mesto Nové Zámky