Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
236-700-2013
0,00 € Zaujec Pavol Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Jún 2013
Dodatok k nájomnej zmluve
124-400-2008 dod.č.1
0,00 € Mesto Handlová Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Jún 2013
Dohoda o ukončení zmluvy
1-700-2011 01/2012
0,00 € Gastrorekrea, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Jún 2013
Dohoda o ukončení zmluvy
29-600-2008/1
0,00 € Gastrorekrea, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Jún 2013
Dohoda o ukončení zmluvy
9-700-2013 01/01/2013
0,00 € Gastrorekrea, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
21. Jún 2013
Dohoda o spolupráci s tretími stranami o účasti na Programoch EUMETNET
55-100-2013
0,00 € GIE EUMETNET Slovenský hydrometeorologický ústav
9. Júl 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
248-700-2013
0,00 € Vidovičová Barbora Slovenský hydrometeorologický ústav
9. Júl 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
248-700-2013/1
0,00 € Rusnáková Renáta Slovenský hydrometeorologický ústav
9. Júl 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
249-700-2013
0,00 € Vidovičová Barbora Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Júl 2013
Odborný posudok z oblasti cestnej meteorológie
250-200-2013
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ředitelství silnic a dálnic ČR
18. Júl 2013
Dohoda o partnerstve v EFAS
241-400-2013
0,00 € Swedish Meteorological and Hydrological Institute Slovenský hydrometeorologiický ústav
18. Júl 2013
Udržateľný integrovaný manažment medzinárodných riečnych koridorov v krajinách Juhovýchodnej Európy
164-100-2012
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ústav pre vodu Republiky Slovinsko
18. Júl 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
252-700-2013
0,00 € Štátne lesy Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici Slovenský hydrometeorologiický ústav
18. Júl 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
253-700-2013
0,00 € Štátne lesy Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici Slovenský hydrometeorologiický ústav
18. Júl 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
254-700-2013
0,00 € Štátne lesy Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici Slovenský hydrometeorologiický ústav
18. Júl 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
255-700-2013
0,00 € Štátne lesy Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici Slovenský hydrometeorologiický ústav
19. Júl 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
256-700-2013
0,00 € Štátne lesy Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici Slovenský hydrometeorologiický ústav
19. Júl 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
257-700-2013
0,00 € Štátne lesy Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici Slovenský hydrometeorologiický ústav
26. Júl 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
262-700-2013
0,00 € Obec Detvianska Huta Slovenský hydrometeorologiický ústav
26. Júl 2013
Zmluva o umietnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
263-700-2013
0,00 € NBD Hrádok, s.r.o. Slovenský hydrometeorologiický ústav