Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2013
Nájomná zmluva
108-700-2013
0,00 € Čepíková Janka Slovenský hydrometeorologický ústav
14. Máj 2013
Nájomná zmluva
109-700-2013
Doplnená
0,00 € Hlavačik Zdeno Slovenský hydrometeorologický ústav
14. Máj 2013
Nájomná zmluva
110-700-2013
0,00 € Gregor Zdenek Slovenský hydrometeorologický ústav
14. Máj 2013
Nájomná zmluva
111-700-2013
Doplnená
0,00 € Klub slovenských turistov Slovenský hydrometeorologický ústav
14. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
112-700-2013
0,00 € Halgaš Pavol Slovenský hydrometeorologický ústav
14. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
113-700-2013
Doplnená
0,00 € Belic Miroslav Slovenský hydrometeorologický ústav
14. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
114-700-2013
Doplnená
0,00 € Moncoľ Juraj Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
131-700-2013
0,00 € Sedlák Jozef Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
132-700-2013
0,00 € Krištof Dušan Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
133-700-2013
0,00 € Krupa Karol Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
134-700-2013
Doplnená
0,00 € Chodelková Ľubica Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
135-700-2013
0,00 € Pekný Vladimír Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
136-700-2013
0,00 € Vojtek Ján Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
137-700-2013
0,00 € Zajac Štefan Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
138-700-2013
0,00 € Pavlíková Blandína Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Máj 2013
Zmluva o dodaní údajov
7-200-2013
0,00 € Nowcast GmbH Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
139-700-2013
0,00 € Cipár František Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
140-700-2013
0,00 € Kráľ Eduard Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
141-700-2013
0,00 € Obec Zázrivá Slovenský hydrometeorologický ústav
15. Máj 2013
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej meteorologickej siete
142-700-2013
0,00 € Števonka Jaroslav Slovenský hydrometeorologický ústav