Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Február 2014
Zmluva o umiestnení kávomatov
3-700-2014
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Dallmayr Vending&Office k.s.
4. Február 2014
Dodatok č. 7/2014 k zmluve o dodávke plynu č. 370/100/2005
370-100-2005 Dodatok č. 7/2014 k zmluve o dodávke plynu
0,00 € Slovenský plynárenský priemyel, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
7. Február 2014
Zmluva
7-300-2014
0,00 € Ecology, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
7. Február 2014
Zmluva o dielo
379-300-2013
0,00 € Stavebá fakulta STU v Bratislave Slovenský hydrometeorologický ústav
7. Február 2014
Zmluva o poskytovaní meteorologických údajov
5-400-2014
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
11. Február 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve (č. 224-500-2013, resp. 31/2013) o poskytovaní LMS na zabezpečenie letiska Košice
224-500-2013 Dodatok č. 1
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
12. Február 2014
Zmluva o poskytnutí ubytovania
74-700-2012/3
0,00 € Nina Nikolová Slovenský hydrometeorologický ústav
12. Február 2014
Nájomná zmluva
373-200-2013
0,00 € Mesto Brezno Slovenský hydrometeorologický ústav
14. Február 2014
Zmluva o dielo
2-700-2014
0,00 € LS spol. s r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
25. Február 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení č. 22-500-2012
22-500-2012 Dodatok č. 1
0,00 € RACOM SLOVENSKO, s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
12. Marec 2014
Kúpna zmluva
15-200-2014
0,00 € DATALAN, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
14. Marec 2014
Zmluva č. 2013-04
4-400-2014
0,00 € Fournetix s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
17. Marec 2014
Kúpna zmluva č. 3/2014
15-200-2014-1
0,00 € DATALAN, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
17. Marec 2014
Zmluva o dielo
1-200-2014
0,00 € Ján Macík M-STAV Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Marec 2014
Zmluva o užívaní nehnuteľnosti na účely umiestnenia zrážkomernej stanice
21-200-2014
0,00 € Jozef Kľoc s manž. Magdalénou, rod. Bujňakovou Slovenský hydrometeorologický ústav
21. Marec 2014
Zmluva o poskytnutí služby
17-700-2014
0,00 € Zvarík s.r.o. Závodné stravovanie Pohostinské služby Slovenský hydrometeorologický ústav
24. Marec 2014
Zmluva o užívaní nehnuteľnosti na účely umiestnenia klimatologickej stanice
372-200-2013
0,00 € Pavol Ferenc s manž. Máriou rod. Baranovou Slovenský hydrometeorologický ústav
25. Marec 2014
O poskytovaní meteorologických údajov
25-200-2014
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Amaterska meteorologická společnost - o.s.
25. Marec 2014
Mandátna zmluva
11-700-2014
0,00 € PRO-TENDET s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
25. Marec 2014
Kúpna zmluva č. 3/2014
15-200-2014/2
0,00 € DATALAN, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav