Centrálny register zmlúv

Slovenský hydrometeorologický ústav

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Január 2014
Zmluva
363-300-2013
0,00 € PERÚTKA s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Január 2014
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 147-400-2013
147-400-2013 dodatok č. 1
0,00 € PRO-TENDER s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
20. Január 2014
Príloha č. 2 - 4 ku Poistnej zmluve č. 238-100-2007
238-100-2007 Príloha č. 2 - 4 ku Poistnej zmluve
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
21. Január 2014
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 29-600-2010
6-200-2014
0,00 € Igor Sidor - V.O.D.S. Slovenský hydrometeorologický ústav
21. Január 2014
Doložka o partnerstve ku Objednávke č. 327-400-2013
327-400-2013 Doložka o partnerstve
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenské elektrárne, a.s.
21. Január 2014
Dodávka aktualizácií softvéru a podpora a údržba
377-700-2013
0,00 € AutoCont SK a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
23. Január 2014
Zmluva č. 4600009668 o poskytnutí súhlasu na umiestnenie anténnych nosičov
335-200-2013
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenské elektrárne, a.s.
24. Január 2014
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 147-400-2013
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 147-400-2013
0,00 € PRO-TENDER s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
27. Január 2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 164-200-2007
164-200-2007 Dodatok č. 2
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Alternet s.r.o.
27. Január 2014
Zaradenka ku havarijnému ZP č. 952-00134-09
87-700-2012 zaradenka ku havarijnúmu ZP
0,00 € RESPECT Slovakia, s.r.o. Slovenský hydrometeorologiický ústav
27. Január 2014
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o bezhotovostnom nákupe PHM
367-700-2013
0,00 € SLOVANFT, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav
27. Január 2014
Rámcová dohoda č. Z0021-ATOS-13/14
368-600-2013
0,00 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
27. Január 2014
Zmluva o prevode správy majetku štátu
329-700-2013
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
27. Január 2014
Zmluva o poskytnutí údajov
332-400-2013
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
27. Január 2014
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
376-700-2013
0,00 € JUDr. Michal Mudrák Slovenský hydrometeorologický ústav
28. Január 2014
Zmluva o užívaní nehnuteľnosti za účelom umiestnenia klimatologickej stanice
374-200-2013
Doplnená
0,00 € Viera Kobanová, rod. Kočanová Slovenský hydrometeorologický ústav
31. Január 2014
Zmluva o dielo
358-300-2013
0,00 € V.P.F. MEDIUM s.r.o. Slovenský hydrometeorologický ústav
31. Január 2014
Zmluva o poskytnutí leteckej meteorologickej služby na zabezpečenie preváczky letiska Piešťany
375-500-2013
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Letisko Piešťany, a.s.
3. Február 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve č. 281-200-2010
281-200-2010/1 Dodatok č. 2
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav ESPRIT spol. s r.o.
3. Február 2014
Dohoda o množstevnom zbere odpadu
16-700-2014
0,00 € Obec Liptovaský Ján Slovenský hydrometeorologický ústav