Centrálny register zmlúv

Slovenské národné múzeum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
Komisionárska zmluva
SNM-GR-INÉ-2024/576
0,00 € Ústredie ľudovej umeleckej výroby Slovenské národné múzeum
22. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-GR-ZOD-2024/588
82,50 € Mgr. art. Jana Zaujecová, Art.D Slovenské národné múzeum
22. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-GR-ZOD-2024/596
60,50 € RNDr. Mgr. Kamila Píšová Slovenské národné múzeum
22. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-GR-ZOD-2024/611
31,50 € PhDr. Iveta Géczyová Slovenské národné múzeum
22. Apríl 2024
Licenčná zmluva
SNM-GR-LZ-2024/674
36,00 € Mgr. art. Jana Zaujecová, Art.D Slovenské národné múzeum
22. Apríl 2024
Zmluva o umeleckom výkone a licenčná zmluva
SNM-HuM-INE-2024/925
100,00 € Mgr. art. Jana Mikulčíková Slovenské národné múzeum - Hudobné múzeum
22. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
SNM-SML-ZOS-2024/891
9,00 € Slovenský raj & Spiš Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči
22. Apríl 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na služobné účely
SNM-MRK-INÉ-2024/972
0,00 € PhDr. Mgr. Ľuba Kráľová, PhD. Slovenské národné múzeum - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/915
144,00 € Rudolf Smolka - BISTRO u RUDOLFA Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň
22. Apríl 2024
Zmluva o použití umeleckého výkonu a licenčná zmluva
SNM-BOJ-INÉ-2024/786
70,00 € Ing. Andrea Radosová Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
22. Apríl 2024
Zmluva o použití umeleckého výkonu a licenčná zmluva
SNM-BOJ-INÉ-2024/898
70,00 € Bc. Jana Sedláčková Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
22. Apríl 2024
Zmluva o použití umeleckého výkonu a licenčná zmluva
SNM-BOJ-INÉ-2024/788
70,00 € Ing. Martina Gablíková Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
22. Apríl 2024
Zmluva o použití umeleckého výkonu a licenčná zmluva
SNM-BOJ-INÉ-2024/635
70,00 € Ivan Pavel Kozák Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
22. Apríl 2024
Zmluva o použití umeleckého výkonu a licenčná zmluva
SNM-BOJ-INÉ-2024/625
70,00 € Adam Pešan Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
22. Apríl 2024
Zmluva o použití umeleckého výkonu a licenčná zmluva
SNM-BOJ-INÉ-2024/626
70,00 € Martin Turčan Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
22. Apríl 2024
Zmluva o použití umeleckého výkonu a licenčná zmluva
SNM-BOJ-INÉ-2024/628
70,00 € Jacob Matthew Quiros Slovenské národné múzeum
22. Apríl 2024
Diana Nechalová
SNM-BOJ-INÉ-2024/629
70,00 € Diana Nechalová Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
22. Apríl 2024
Zmluva o použití umeleckého výkonu a licenčná zmluva
SNM-BOJ-INÉ-2024/642
70,00 € Matej Gablík Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
22. Apríl 2024
Zmluva o použití umeleckého výkonu a licenčná zmluva
SNM-BOJ-INÉ-2024/646
70,00 € Lukáš Fábry Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
22. Apríl 2024
Zmluva o použití umeleckého výkonu a licenčná zmluva
SNM-BOJ-INÉ-2024/648
70,00 € Adam Šimko Slovenské národné múzeum - Múzeum v Bojnice v Bojniciach