Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2011
Hromadná licenčná zmluva
ZH11000065
0,00 € SOZA Rozhlas a televizia Slovenska
12. Máj 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke a distribúcii elektriny zo dňa 1.1.2010
ZM11001524
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Rozhlas a televizia Slovenska
13. Máj 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla zo dňa 14.12.2006
ZM11000222
Doplnená
0,00 € Bratislavská teplárenská a.s. Rozhlas a televizia Slovenska
13. Máj 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla na výstupe zo sekundárnych rozvodov SCZT Košice zo dňa 24.2.2006
ZM11001490
0,00 € Tepláreň Košice a.s. Rozhlas a televizia Slovenska
16. Máj 2011
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho vysielanie
ZH11000156
0,00 € Roman Ferianc Rozhlas a televizia Slovenska
16. Máj 2011
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu č. 377 v znení dodatkov
ZM11003364
0,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici Rozhlas a televizia Slovenska
17. Máj 2011
Zmluva o spolupráci
ZM11003406
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu
19. Máj 2011
Zmluva uzatvorená podľa § 51 z. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník)
ZM11003413
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska XTREMERUN Devínska Nová Ves
20. Máj 2011
Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie
ZM21000234
0,00 € Agentura Publikum, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
23. Máj 2011
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho vysielanie
ZH11000176
0,00 € Tomáš Dohňanský Rozhlas a televizia Slovenska
23. Máj 2011
Dodatok č.1 ku koprodukčnej zmluve o spoločnej príprave, výrobe a využití multimediálnych audio titulov zo dňa 22.5.2009
ZM11003001
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Gregor Multimedia s.r.o.
23. Máj 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve č K265 o kvalite odpadových vôd odvádaných verejnou kanalizáciou zo dňa 25.8.2009
ZM11003049
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Rozhlas a televizia Slovenska
24. Máj 2011
Licenčná zmluva
ZM21000238
0,00 € Veľvyslanectvo Japonska, Bratislava Rozhlas a televizia Slovenska
24. Máj 2011
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov
ZM11003407
0,00 € Obec Kechnec Rozhlas a televizia Slovenska
24. Máj 2011
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov
ZM14003407
0,00 € Obec Kechnec Rozhlas a televizia Slovenska
25. Máj 2011
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho vysielanie
ZH11000186
0,00 € Juraj Vitéz Rozhlas a televizia Slovenska
25. Máj 2011
Zmluva uzatvorená podľa § 51 z.č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a z.č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov
ZM11003408
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Spolok hudobného folklóru
25. Máj 2011
Hromadná licenčná zmluva
ZH11000083
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský-SOZA Rozhlas a televizia Slovenska
25. Máj 2011
Hromadná licenčná zmluva
ZH11000144
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský-SOZA Rozhlas a televizia Slovenska
25. Máj 2011
Hromadná licenčná zmluva-SOZA
ZH11000070
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský-SOZA Rozhlas a televizia Slovenska