Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2011
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH11000113
0,00 € Andrej Lukáč Rozhlas a televizia Slovenska
26. Apríl 2011
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH11000114
0,00 € Oľga Králová Rozhlas a televizia Slovenska
26. Apríl 2011
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH11000115
0,00 € Zuzana Roháčová Rozhlas a televizia Slovenska
26. Apríl 2011
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho vysielanie rozhlasom
ZH11000124
0,00 € Štefan Lovás Rozhlas a televizia Slovenska
26. Apríl 2011
Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie
ZM21000164
0,00 € Mgr. Peter Dimitrov ArtD. Rozhlas a televizia Slovenska
27. Apríl 2011
Zmluva o spolupráci pri vysielaní, zaznamenávaní a postúpení práv na vysielanie zvukovo-obrazového záznamu a zvukového záznamu "Hra o láske"
ZM21000218
0,00 € Agentúra RND, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
27. Apríl 2011
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods.2 z.č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov / Obchodný zákonník/
ZM13003389
0,00 € BB EXPO, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
27. Apríl 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.3.2000
ZM11003372
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Rozhlas a televizia Slovenska
27. Apríl 2011
Zmluva o spolupráci uztavorená podľa § 269 ods.2 z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) a z.č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov (Autorský zákon)
ZM11003390
0,00 € Bc. Matej Šálek - SALEK PRODUCTION Rozhlas a televizia Slovenska
27. Apríl 2011
Rámcová zmluva o výrobe skrytých titulkov k AVD
ZM21000104
Doplnená
14 047,42 € ALTOP SERVICE s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
28. Apríl 2011
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho vysielanie
ZH11000134
0,00 € Mgr. art. Ladislav Jakubecz Rozhlas a televizia Slovenska
29. Apríl 2011
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a poskytnutí licencie na jeho vysielanie rozhlasom
ZH11000145
0,00 € Ludmila Hodulíková Rozhlas a televizia Slovenska
3. Máj 2011
Zmluva o vytvorení a použití výkonu fyzickej osoby nemajúceho povahu umeleckého výkonu
ZH21001118
0,00 € Dominika Kusá Rozhlas a televizia Slovenska
4. Máj 2011
Zmluva uzatvorená podľa § 51 z.č. 40/1964 Zb.
ZM11003391
0,00 € Trenčan, folklórny súbor Gymnázia Ľ.Štúra - občianske združenie Rozhlas a televizia Slovenska
4. Máj 2011
Zmluva o spolupráci
ZM14003398
0,00 € Kultúrne centrum Abova Rozhlas a televizia Slovenska
5. Máj 2011
Zmluva o spolupráci pri vysielaní, zaznamenávaní a postúpení práv na vysielanie zvukovo-obrazového záznamu a zvukového záznamu "Deň nádejí"
ZM21000148
0,00 € Slovak Productions s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
6. Máj 2011
Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie
ZM21000214
0,00 € Roland Torsten Advertising, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
6. Máj 2011
Zmluva o obstaraní predaja veci a zapožičaní diel
ZM21000212
0,00 € Aukčná spoločnosť SOGA, spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
6. Máj 2011
Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie
ZM21000213
0,00 € FURIA FILM + s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
9. Máj 2011
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou
ZM24000009
Doplnená
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Rozhlas a televizia Slovenska