Centrálny register zmlúv

Rozhlas a televizia Slovenska

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2011
Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie
ZM21000138
0,00 € Liptovské tanečné centrum, o.z. Rozhlas a televizia Slovenska
14. Apríl 2011
Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie
ZM21000132
0,00 € Miroslav Žbirka Rozhlas a televizia Slovenska
14. Apríl 2011
Zmluva č. PZ00163036_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
ZM21000131
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Rozhlas a televizia Slovenska
14. Apríl 2011
Dodatok č. 1 ev.č.:MK-5/11/M k Zmluve č.MK-77/09/M o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania na roky 2010 - 2014
SM0010005710_3
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
15. Apríl 2011
Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie
ZM21000162
Doplnená
0,00 € studio LUX, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
19. Apríl 2011
Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie
ZM21000189
0,00 € Miroslav Tiefenbach Rozhlas a televizia Slovenska
19. Apríl 2011
Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie
ZM21000190
0,00 € Miroslav Tiefenbach Rozhlas a televizia Slovenska
19. Apríl 2011
Zmluva o udelení sublicencie na televízne vysielanie programu
ZM21000062
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Rozhlas a televizia Slovenska
20. Apríl 2011
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho vysielanie
ZH11000104
0,00 € Ľubomír Burgr Rozhlas a televizia Slovenska
20. Apríl 2011
Zmluva o cestovných náhradách
ZH11000116
0,00 € Mgr.Velecký Milan Rozhlas a televizia Slovenska
20. Apríl 2011
Zmluva o cestovných náhradách
ZH11000117
0,00 € Mgr.Velecký Milan Rozhlas a televizia Slovenska
20. Apríl 2011
Zmluva o cestovných náhradách
ZH11000118
0,00 € Mgr.Velecký Milan Rozhlas a televizia Slovenska
20. Apríl 2011
Zmluva o cestovných náhradách
ZH11000119
0,00 € Mgr.Velecký Milan Rozhlas a televizia Slovenska
20. Apríl 2011
Zmluva o cestovných náhradách
ZH11000120
0,00 € Mgr.Velecký Milan Rozhlas a televizia Slovenska
20. Apríl 2011
Zmluva o cestovných náhradách
ZH11000121
0,00 € Mgr.Velecký Milan Rozhlas a televizia Slovenska
20. Apríl 2011
Zmluva o cestovných náhradách
ZH11000122
0,00 € Mgr.Velecký Milan Rozhlas a televizia Slovenska
20. Apríl 2011
Zmluva o cestovných náhradách
ZH11000123
0,00 € Mgr.Velecký Milan Rozhlas a televizia Slovenska
21. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 221209
SM0010005763_1
0,00 € CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
26. Apríl 2011
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH11000111
0,00 € Viera Petrusová Rozhlas a televizia Slovenska
26. Apríl 2011
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH11000112
0,00 € Eva Mattová Rozhlas a televizia Slovenska